Общинска администрация Ямбол Република България

Община Ямбол е сред отличниците по финансова стабилност

| Автор: Пресцентър

71/71933355b524c27dd1e6dff4cc302f8a.jpg

Община Ямбол за пореден път е в групата на отличните с най-добро финансово състояние. Това става ясно от доклад на Министерство на финансите за първото тримесечие на 2017 г. Градът ни е посочен в групата на 18-те с най-добри параметри от общо 265 общини в страната. Комплексният анализ включва показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи.

Делът на собствените приходи от общите постъпления в бюджета е 25,99 на сто, което я издига още една позиция напред в елитната група. По същия начин стоят нещата и по показателя, измерващ покриването на разходите за местни дейности от собствените приходи. За поредна година община Ямбол няма просрочени задължения, като в това отношение е на по-предни позиции в групата на отличниците от градове като Варна, Приморско, Пловдив, Плевен, Панагюрище и Етрополе.

В доклада на финансовото министерство изрично се посочва още, че петте общини, формирали най-голям излишък по бюджета си през първите три месеца на годината са Столична община, Пловдив, Варна, Ямбол и Бургас.

В анализа на данните за финансова устойчивост и ефективност се изтъква също, че общините използват дългосрочни заеми както за дофинансиране на европейски проекти и програми, така и за реализирането на значими инвестиционни проекти. „Важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и дисциплина в общината, не е размерът на дълга като обща сума, а дали погашенията по него са правилно планирани и разчетени бюджетно“, посочват експертите от Министерството на финансите.

Изнесените данни още веднъж потвърждават, че община Ямбол е една от малкото общини в страната с изрядна финансова дисциплина, при това в продължение вече на 10 години, коментира кметът Георги Славов.

Полезни връзки


Банери ➲