Общинска администрация Ямбол Република България

Община Ямбол напомня за плащането на местни данъци и такси до края на 2023 г.

| Автор: Пресцентър

01.jpg

Община Ямбол уведомява, че всички задължени лица, които имат непогасени задължения към местни данъци и такси, трябва да ги заплатят до края на 2023 г. Напомняме на всички собственици и ползватели на недвижими имоти и превозни средства, че крайният срок за плащане на втора вноска за местни данъци и такси изтече на 31.10.2023 г. Всички задължени лица, които все още не са заплатили, могат да направят своето плащане:

- в брой или с постерминал , в Центъра за услуги и информация на община Ямбол на ул. „Г.С.Раковски“№7, ет.1, както и в изнесените офиси в комплекс „Г. Бенковски“ (в сградата на "Български пощи") и в квартал Аврен ( в сградата на "Български пощи")

- по банков път

 - по интернет /през официалния сайт на община Ямбол

 - чрез посредник - EASY PAY

Полезни връзки


Банери ➲