Общинска администрация Ямбол Република България

Община Ямбол организира анкетно проучване за удовлетвореността на клиентите от получените услуги в административния център

| Автор: Румяна Стефанова

default news image

От началото на тази седмица Община Ямбол организира анкетно проучване за удовлетвореността на клиентите от получените услуги в административния център. Проучването е във връзка с поетите ангажименти към гражданите и бизнеса с приетата от Община Ямбол Харта на клиента. За успешното реализиране на анкетното проучване Общинската администрация се обръща с молба към гражданите, представителите на бизнеса и неправителствените организации да изразят своята оценка за организацията на работа, информираността и културата на обслужване. С изразеното си мнение, гражданите ще спомогнат за още по-лесно достъпни услуги и още по-приветливи служители в общината. Анкетните карти могат да се получат в Центъра за административни услуги, на пропуска на Община Ямбол, на главния вход на администрацията или в интернет страницата на община Ямбол –www.obshtinayambol.org . Попълнените карти могат да се поставят в кутията за предложения на главния вход, в поставената кутия в ЦАУ или на електронния адрес на общината. Анкетното проучване ще продължи до края на януари 2007 година.

Полезни връзки


Банери ➲