Общинска администрация Ямбол Република България

Община Ямбол ще поеме 50 процента от разходите за техническо и енергийно обследване на многофамилни жилищни сгради

| Автор: Пресцентър

01.jpg

Общински съвет - Ямбол одобри предложението на кмета на Ямбол Валентин Ревански, според което Общината ще поеме 50 процента от разходите за техническото и енергийно обследване, но не повече от половината на референтната стойност по програмата.

С цел да бъде предоставена възможност на по-голям брой многофамилни жилищни сгради да кандидатстват и да бъдат финансирани по тази процедура, както и изключително кратките срокове за подаване на предложения, ще бъде оказана подкрепа на сдруженията на собствениците, като в бюджета на Община Ямбол бъдат предвидени средства в размер до 150 000 лева.

Общинската помощ ще се изразява в покриването на до 50% от разходите за подготовка на изискуемите документи за кандидатстване. След като сдружението кандидатства по програмата и бъде одобрено, всички разходи ще бъдат възстановени от финансиращия орган.

При условие, че одобрение не бъде получено, средствата, предоставени от Общината, няма да бъдат възстановени от собствениците.

На днешната сесия на Общински съвет – Ямбол бяха приети общо 19 точки. Пълен запис от сесията може да видите на сайта на Община Ямбол.

Полезни връзки


Банери ➲