Общинска администрация Ямбол Република България

Подкрепа за пострадали от бедствие

| Автор: Пресцентър

1b/1bcafb59bd26b116b07fc5ac9585ce8d.JPG

Община Ямбол декларира пълната си подкрепа и съдействие на собствениците на имота, който пострада вследствие на паднала мълния на 31 май. В резултат на инцидента изгоря покрива на къщата, която се обитава от четири семейства.

Днес община Ямбол инициира среща между собствениците на имота, представители на общината и социалните служби в града.По време на срещата бяха разяснени възможностите за кандидатстване за помощ пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и за отпускане на еднократна помощ по линия на Закона за социално подпомагане.Служители на общината и социалните служби ще окажат съдействие при попълването и окомплектоването на необходимите документи.

Със заповед на кмета на община Ямбол Георги Славов е назначена комисия, която да извърши оглед за установяване на щетите на засегнатия от бедствието частен имот.

Към момента хората от пострадалите семейства са настанени при роднини. Обектът е включен в обходния маршрут на служителите от сектор Превенция и опазване на обществения ред с цел защита на собствеността от посегателства.

Полезни връзки


Банери ➲