Общинска администрация Ямбол Република България

Поведението на 58 малолетни и непълнолетни лица са разгледали в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през първите шест месеца на годината

| Автор: Румяна Стефанова

default news image

Общо 38 възпитателни дела е разгледала Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Ямбол за първото полугодие на 2007 г. обект на разглеждане са били постъпките на 21 малолетни лица и 37 непълнолетни. Наложени са общо 67 възпитателни мерки, съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. „Предупреждение” са получили 26 лица. Осем маловръстни да задължени да се извинят на пострадалия.две лица са задължени да участват в консултации за преодоляване на отклоненията в поведението. Възпитателна мярко „Поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане на засилени грижи” са получили 13 маловръстни. Осем лица са поставени под възпитателен надзор на обществен възпитател. Седем маловръстни лица са получили предупреждение за настаняване във Възпитателно училище – интернат, с изпитателен срок до 6 месеца.на три непълнолетни лица е наложена крайната мярка, предвидена в Закона – „Настаняване във възпитателно училище- интернат. На петима родители, за които е установено, че не полагат достатъчно грижи при възпитанието на децата си, тричленните състави са наложили предвидената мярка в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – парична санкция в размер на 300 лв.

Полезни връзки


Банери ➲