Общинска администрация Ямбол Република България

Пречиствателната станция на Ямбол ще бъде открита на 18 март

| Автор: Пресцентър

default news image

На 18 март 2021 г., четвъртък, от 11:00 часа на площадката на Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Ямбол, в местността Манаф чаир, ще се състои официалната церемония за отбелязване края на строителните дейности по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза“, изпълняван по договор № BG16M1OP002-1.005-0001-C03/05.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Води“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с бенефициент община Ямбол.

Церемонията по тържественото рязане на лентата на обекта ще започне с водосвет, който ще бъде отслужен от архиерейския наместник на Ямболска духовна епархия Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий .

Полезни връзки


Банери ➲