Общинска администрация Ямбол Република България

Регистрация на кладенци и сонди

| Автор: Румяна Стефанова

default news image

До 11.02.2007г. собствениците на кладенци и сонди за задоволяване на собствени потребности – поливане, отглеждане на животни, за домакински нужди трябва да ги регистрират, напомнят от в Басейнова дирекция за управление на водите– Пловдив. Според Закона за водите, гражданите, в чийто имот е изграден кладенец или сонда, но не е регистриран в съответната община до 01.09.2006г., трябва да подадат документи за регистрация в басейновите дирекции. Санкциите, които ще бъдат налагани на нарушителите са от 300 до 500 лв. Ползването на вода до 10 куб. м. на денонощие от регистриран кладенец или сонда за собствени нужди в населените места е безплатно, не се изисква монтиране на водомер и не се заплащат държавни такси или данъци. Необходимите документи за регистрация са заявление за вписване в регистъра на водовземни съоръжения, документ за собственост на имота, в който е разположено водовземно съоръжение, координати на съоръжението, информация за дълбочината и конструкцията на съоръжението, информация за оборудване на съоръжението за експлоатация /вид и технически характеристики на помпеното оборудване/, декларация за годината на неговото изграждане, информация относно целта, за която се използва черпената вода, декларация за намеренията за консервирането или ликвидирането на съоръжението, ако то не се използва. Повече информация може да се получи и от интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, в рубриката „Актуално”.

Полезни връзки


Банери ➲