Общинска администрация Ямбол Република България

Ремонтът на улица "Търговска" по проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап" приключи, на 29 ноември предстои официалното откриване на обекта

| Автор: Пресцентър

01.jpg

В 10:00 часа на 29 ноември, вторник, на улица „Търговска“ № 2 (между зелените площи и сградата, в която се помещава Инспекция по труда) ще започне официалната церемония за откриване на реновирания обект по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“, договор № BG16RFOP001-1.017-0004-C02, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Ямболски свещеници ще отслужат водосвет за успех на начинанието.

В 11:00 часа ще започне пресконференцията, на която ще бъдат представени дейностите по проекта. Тя ще се проведе в зала № 107 в сградата на Община Ямбол.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Градска среда“.

Проектът цели да повиши качеството на живот чрез благоустрояване на физическата среда в град Ямбол, създавайки безопасна и сигурна градска жизнена среда, която да допринася за по-високо качество на живот и да създаде предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Той допринася за постигане на териториален и интегриран подход при реализиране на инвестициите за развитие на града и добавя стойност към вече изпълнени такива инвестиции през програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 1 978 901.64 лева, от които европейското съфинансиране е 1 682 066.39 лева и национално съфинансиране - 296 835.25 лева.

По проект бяха извършени строително-монтажни работи на:

  • пешеходна ул. „Търговска“ – част I - от пл. „Освобождение“ до ул. „Бяло море“ – пешеходна зона за движение на пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции, алея за велосипедисти, малък площад на кръстовището с ул.„Бяло море“ с декоративна настилка;
  • пешеходна ул.„Търговска“ – част II - от ул. „Бяло море“ до ул. „Преслав“ – пешеходна зона за движение на пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции, алея за велосипедисти, малки площади на кръстовищата с ул. „Кабиле“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“ с декоративни настилки;
  • рехабилитация на ул.„Бяло море“ от о.т. 411 до о.т. 412- изграждане на нова пътна настилка и подмяна на съществуващи бордюри и тротоари;
  • рехабилитация на ул.„Кабиле“ от о.т. 418 до о.т. 423 - изграждане на нова пътна настилка и подмяна на съществуващи бордюри и тротоари;
  • рехабилитация на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ от о.т. 143 до о.т. 145 - изграждане на нова пътна настилка и подмяна на съществуващи бордюри и тротоари.

 

Полезни връзки


Банери ➲