Общинска администрация Ямбол Република България

Ремонтираната по проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап" улица "Търговска" беше открита с церемония  

| Автор: Пресцентър

01.jpg

С церемония беше открита обновената пешеходна част от улица „Търговска“ /от площад „Освобождение“ до ул. „Преслав“/ и нейните частично рехабилитирани пресечки – улиците „Бяло море“, „Кабиле“ и „Св. св. Кирил и Методий“, ремонтирани по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“, договор № BG16RFOP001-1.017-0004-C02, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039, „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

На церемонията присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, неговите заместници Енчо Керязов и Васил Александров, общински съветници, както и изпълнителят на обекта инж. Димитър Шейретов от фирма „Гради“.

Отец Стоян от православен храм „Свети великомъченик Георги Победоносец“ и отец Янко от най-младата ямболска църква – „Успение на Пресвета Богородица“, отслужиха традиционния водосвет.

Валентин Ревански и инж. Шейретов извършиха символичните действия, ознаменуващи края на ремонта -  прерязване на трикольорната лента и плисване на вода с китка здравец на улицата.

Кметът на Ямбол изказа благодарност към Управляващия орган, който прояви разбиране към желанието на Община Ямбол да направи промени в този проект, а именно строителните материали да бъдат заменени с нови и по-качествени.

„Искам да благодаря на авторския и строителния надзор, на проектантския екип, който също прояви съпричастност и безвъзмездно направи промените, които искахме да бъдат осъществени от тях, както и към изпълнителя инж. Шейретов за спазените срокове. За мен и за моя екип беше изключително важно качественото завършване на този обект", добави още той.

Валентин Ревански подчерта, че най-важното е оценката на гражданите и изрази надежда, че поне донякъде Община Ямбол е успяла да удовлетвори техните очаквания.

„Община Ямбол ще търси начин за ремонт и на останалата пешеходна част от улица „Търговска“, допълни още кметът на Ямбол.

След церемонията в зала №107 на Община Ямбол се проведе пресконференция, на която Мария Караиванова, ръководител на проекта, представи пред медиите всички подробности относно заложените дейности и финансиране.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“ беше изпълнен в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, част от Инвестиционен приоритет „Градска среда“.

Неговата цел е повишаване качеството на живот чрез благоустрояване на физическата среда в град Ямбол, след като бъде създадена безопасна и сигурна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, която да създаде предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Проектът трябва да допринесе и за постигането на териториален и интегриран подход при реализиране на инвестициите за развитие на града, добавяйки стойност към вече изпълнени такива инвестиции през програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

Общата му стойност е 1 978 901.64 лева, от които европейското съфинансиране е 1 682 066.39 лева и национално съфинансиране - 296 835.25 лева.

Строително-монтажни работи по проекта бяха осъществени на пешеходната улица „Търговска“: част I - от пл. „Освобождение“ до ул. „Бяло море“ – пешеходна зона за движение на пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции, велосипедна алея, малък площад на кръстовището с ул.„Бяло море“ с декоративна настилка; част II - от ул. „Бяло море“ до ул. „Преслав“ – пешеходна зона за движение на пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции, алея за велосипедисти, малки площади на кръстовищата с ул. „Кабиле“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“ с декоративни настилки.

По проекта беше извършена рехабилитация на ул. „Бяло море“ - от о. т. 411 до о.т. 412- изграждане на нова пътна настилка и подмяна на съществуващи бордюри и тротоари, на ул. „Кабиле“ от о. т. 418 до о.т. 423 - изграждане на нова пътна настилка и подмяна на съществуващи бордюри и тротоари, както и на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ от о.т. 143 до о.т. 145 - изграждане на нова пътна настилка и подмяна на съществуващи бордюри и тротоари.

 

Полезни връзки


Банери ➲