Общинска администрация Ямбол Република България

Учредяването на Младежкия парламент в Ямбол стана факт

| Автор: Пресцентър

01.jpg

Съставянето на Младежки парламент в Ямбол стана факт, след като неговият устав беше приет. Той се създава за да удовлетворява и дава гласност на нуждите и потребностите на младите хора в града, да консолидира тяхното мнение и да послужи като мост между тях и местната власт по отношение на създаването, и прилагането на младежките политики в града.

Младежкият парламент Ямбол е отворено, непартийно и нерелигиозно сдружение на млади хора, на възраст от 14 до 29 години включително. Той има за цел да представлява и защитава интересите на младите хора, да спомага тяхното развитие и потенциал, и да им предоставя възможности да дават предложения на местната власт.

От друга страна Младежкият парламент ще идентифицира нуждите на младите хора в града, чрез лични срещи, анкети, допитвания, кръгли маси и др.

В следващите дни предстои и избор на ръководство, което ще определя развитието и пътя, който ще следва Младежкият парламент в Ямбол.

Полезни връзки


Банери ➲