Общинска администрация Ямбол Република България

Улична мрежа в големите квартали на Ямбол е почти на 100 % обновена

| Автор: Пресцентър

a4/a4f25696001deab5383f66bdeae223fe.JPG

Уличната мрежа в най-големите и многолюдни ямболски квартали е почти на 100 процента напълно обновена. В „Хале”, „Диана”, „Граф Игнатиев”, „Зорница” и „Г. Бенковски” остават за преасфалтиране само по една улица във всеки един от жилищните комплекси. Ефектът от цялостното обновяване на пътната инфраструктура бе постигнат в резултат на последователното изпълнение на Стратегията на община Ямбол за възстановяване на уличната мрежа.

И през това лято строителната програма продължава с рехабилитация на улици, ремонт на тротоари и оформяне на нови паркоместа.

Приключи текущият ремонт на една от най-натоварените ул. „Хан Тервел”. Освен пълното преасфалтиране на отсечката от района на Старата автогара до пресечката с „Преслав”, изцяло бе подменена тротоарната настилка. Рехабилитацията обхвана 2 740 квадратни метра пътна настилка и 900 кв. метра тротоарни площи.

Оформени бяха и нови паркоместа до спортната площадка пред бл. 27 в комплекс „Златен рог”. С настоящата реконструкция се надгражда извършения през миналата година ремонт на ул. „Дружба” , където бе подменена пътната настилка и бяха поставени нови бордюри и спирков навес.

Междублоковото пространство между улиците „Елена Янкова” и „Ст. Парашкевова” е изцяло преобразено с обособяването на нови паркоместа. Приключи и текущият ремонт на бетонова алея в кв. „Христо Ботев”. Дължината на отсечката е 250 квадратни метра.

Полезни връзки


Банери ➲