Общинска администрация Ямбол Република България

Висока събираемост на местните данъци и такси

| Автор: Пресцентър

default news image

Близо 60 на сто е изпълнението на приходите от местни данъци и такси в община Ямбол в края на първото шестмесечие на годината. Постъпленията са в размер на 5 444 354 лева, което е с близо 700 000 лева повече спрямо същия период на миналата година.

Значителният ръст на събираемостта е факт при непроменени нива на основните данъци и такси. Тя е показателна за доверието на гражданите към местното управление и към начина на разходване на местните приходи.

От основните налози най-висок е процентът на внесен данък върху недвижимото имущество – 68 на сто, следван от данъка върху превозните средства – 59 на сто. Изпълнението на приходите от такса битови отпадъци е 56 процента от плануваните за годината. На 55 % е събираемостта на патентния данък.

Добрият финансов резултат в средата на годината се дължи и на активната кампания по събиране на стари задължения, която община Ямбол води от края на 2012 г. Само за първите 6 месеца на 2014-та от некоректни платци са събрани близо 400 хил. лева, повечето от които чрез прилагане на принудителни мерки.

Полезни връзки


Банери ➲