Общинска администрация Ямбол Република България

Военно окръжие - Ямбол приема документи за обявените 200 вакантни длъжности за войници

| Автор: Пресцентър

bydi_vojnik_2022.jpg

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол Ви информира, че до 22 март 2022 г. съгласно заповед на командира на Сухопътни  войски  №ЗРД-160/10.02.2022 г. се приемат документи за обявените 200 (двеста) вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ във военни формирования от състава на Сухопътни войски, от които 15 (петнадесет) за гарнизон Ямбол:

- във военно формирование 52590 – Ямбол - вакантни длъжности за – младши оператор по комуникационни системи, младши разузнавач, помощник-гранатометчик, автоматчик, радиотелефонист, номер от разчет на самоходна минохвъргачка, номер от разчет на тежка гранатохвъргачка, младши мерач на тежка гранатохвъргачка.

- във военно формирование 54100 – Ямбол вакантни длъжности за артилерист-разузнавач, линеен надзорник със свидетелство за управление на МПС категория „С“, радиотелефонист, топогеодезист, подавач в разчет на самоходна гаубица.

 Изисквания към кандидатите:

- да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват;

- към датата на приемане на военна служба да не са навършили 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство; да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”

- лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението и не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с МЗ № ОХ–370/02.05.2018 г.;

- да са психологично пригодни.

 Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-mail.

 Конкурсът ще се проведе за времето от 21.07.2022 г. до 02.08.2022 г.

 При равен бал на по-предно място се класира кандидат, подписал договор за служба в доброволния резерв.

 За справкa и повече информация - Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11, тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99.

Полезни връзки


Банери ➲