Общинска администрация Ямбол Република България

Ямболските училища посрещат 719 първокласници

| Автор: Пресцентър

aa/aa1b2815ad6907097ba372a3b0df32ff.jpg

Община Ямбол е в готовност за нормално започване на новата учебна година. Във всички учебни заведения са обезпечени условията за безпроблемно протичане на учебния процес.

През учебната 2018/2019 година на територията на община Ямбол ще функционират 2 начални училища, 5 основни училища, 1 обединено училище,1 средно училище, 1 спортно училище, три профилирани гимназии и две професионални гимназии. В тях са обхванати 7409 ученици І - ХІІ клас, разпределени в 332 паралелки, в т.ч. 1 ученик на самостоятелна форма на обучение, 138 ученици в задочна форма на обучение, 21 ученици със СОП, както и 719 първокласници, разпределени в 32 паралелки. Подготовката на 5 и 6- годишните деца за училище ще се осъществява в 16 подготвителни групи с 366 деца.През учебната 2018/2019 г. са планирани 73 полуинтернатни групи с 1882 ученици. Своите възпитаници на 17 септември ще посрещнат още и 5 професионални гимназии.

За нормалното протичане на учебния процес в Ямбол училищата са обезпечени кадрово със 615,75 бройки педагогически персонал. В училищата са извършени ремонти на обща стойност 275 725 лева.

В готовност за новата учебна година са и детските градини в общината.През учебната 2018/2019 година на територията на община Ямбол ще функционират 9 детски градини. В тях са обхванати 2245 деца, разпределени в 90 групи.

Детските градини са обезпечени кадрово със 173,25 щатни бройки педагогически специалисти. Извършени са текущи ремонти на обща стойност 206 217 лева. Всички детски заведения са готови и за новия отоплителен сезон.

Задължителната документация за началото на учебната година и комплектите познавателни книжки за децата в задължителна предучилищна възраст са заявени и доставени.

Полезни връзки


Банери ➲