Общинска администрация Ямбол Република България

За обновената градска среда в Ямбол

| Автор: Пресцентър

c6/c64b0ee5812e7b6db2bd8abbafb58fdb.JPG

На пресконференция в конферентната зала на хотел „Диана Палас“ днес бяха представени дейностите по изпълнението на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/017.

„Нашата основна цел бе да постигнем не само естетическото обновление на централната градска част, но и оформление на отделните пространства - сега тези пространства се допълват и преминават елегантно едно в друго.” Това заяви по време на пресконференцията авторът на идейния проект арх. Любомир Семерджиев. Той допълни, че при реализацията на проекта са използвани изключително български материали, а отделните архитектурни елементи са свързани с историята на града.

Сред очакваните резултати след приключване на проекта са да бъдат рехабилитирани 27 950 кв. метра настилки, а 5 360 км. метра ще бъде площта на подобрената паркова среда, озеленените площи и детски площадки – акцентира по време на пресконференцията Таня Иванова от екипа по изпълнение на проекта в община Ямбол.

Директорът на Дирекция „Стратегии и програми” в община Ямбол Цветелина Атанасова благодари на екипа, който работи по реализацията на проекта и подчерта, че постигнатите по него резултати ще продължат да бъдат надграждани.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“.

Полезни връзки


Банери ➲