Общинска администрация Ямбол Република България

Заключителна пресконференция по социален проект на община Ямбол

| Автор: Пресцентър

69/69d65c74196a9e06d97e5411715ca784.JPG

Резултатите от проекта на община Ямбол „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол” ще бъдат представени на заключителна пресконференция на 10 октомври от 11:00 ч. в конферентната зала на хотел „Диана палас”. В резултат на проекта, в община Ямбол са изградени три Центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Целта е да бъдат създадени условия за предоставяне на нов вид услуги за деца и младежи в риск, чрез осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура.

Проектът е разработен от община Ямбол и е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Полезни връзки


Банери ➲