Общинска администрация Ямбол Република България

ЗАпочна откритата процедура за възлагане на малка обществена поръчка за актуализация на застроителен и регулационен план на Централна градска част

| Автор: Румяна Стефанова

default news image

Девет са кандидатите, подали оферти за участие в откритата процедура за възлагане на малка обществена поръчка за Актуализация на застроителен и регулационен план на Централна градска част – гр. Ямбол. Това са “Булплан” ООД, София; Национален център за териториално развитие, София; ЕТ “Форум Александров”, София; “Вариант – Б” Ямбол; ЕТ “Вълчев- арх.”, Ямбол; ЕТ “Камбуров – арх.”, Ямбол; “Визура” ЕООД, София; “Архкон” ЕООД, София и ЕТ “Ангелова- арх.”, Ямбол. Комисията разглежда документите на кандидатите, подадени за участие в процедурата. Вероятно и тази комисия ще проведе второ заседание, на което ще отвори ценовите оферти на участниците.

Полезни връзки


Банери ➲