Общинска администрация Ямбол Република България

Започна рекултивацията на ямболското депо

| Автор: Пресцентър

7e/7e93f242d3e931415178ef83b6d90970.jpg

Символична първа копка на рекултивацията на ямболското депо край село Хаджидимитрово направиха днес кметът на Ямбол Георги Славов и Евелина Цонева – ръководител на екипа на фирмата –изпълнител Консорциум „Рекултивация Ямбол“ . С това се даде старт на основната дейност, свързана със закриване на сегашното сметище, което не отговаря на съвременните изисквания за опазване на околната среда.

Кметът на Ямбол Георги Славов акцентира върху това, че Ямбол, заедно с останалите общини-партнори са единствените в страната, които ще закрият депата с европейски, а не със собствени средства. Той изрази удовлетвореност от факта, че с бързи темпове напредва и изграждането на клетка 1, която е част от новата система за управление на отпадъците. Кметът на Ямбол посочи още, че въпреки всички всички трудности, заради опитите на една псевдоекологична организация проектът да бъде блокиран, строителството на новото модерно депо вече е факт. От днес вече е факт и започващото закриване на старото сметище, посочи Георги Славов и увери хората от близките села, че след приключването на този проект ще живеят в по-чиста околна среда.

На церемонията присъстваха народният представител Иван Чолаков, областният управител Димитър Иванов, представители на партньорските общини по проекта, общински съветници от Ямбол и „Тунджа“, жители на селата Хаджидимитрово и Кабиле.

Закриването на сегашното общинско депо ще бъде факт след като приключат всички етапи на техническата и първия етап на биологичната рекултивация. В резултат, теренът от 72 дка ще бъде възстановен, а в продължение на 30 години в района ще се извършва мониторинг върху параметрите на околната среда.

Дейностите по закриване на депото край Хаджидимитрово вървят успоредно с изграждането на новата регионална система за управление на отпадъците, която ще обслужва общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа, и която се изгражда в съответствие с всички съвременни изиквания за опазване на околната среда.

По време на рекултивацията на съществуващото сметище отпадъците от Ямбол ще продължават да се насипват и депонират на него. По тази причина сметището ще се закрива и рекултивира на етапи, тъй като е необходимо да се обособи работен участък за депониране на отпадъци до въвеждане в експлоатация на Клетка 1 на регионалното депо.

Строителните дейности на новото регионално депо се изпълняват по утвърдения график и се очаква да приключат през втората половина на месец октомври. Най-общо това са дейности по оформяне и изграждане на дигите на депото, хидротехнически съоръжения за повърхностни води, дренажна система и система за третиране на отпадъчните води от депото, долен изолационен екран на депото, път за верижна техника и рампи, експлоатационни пътища, навес за верижна техника и елементи за извършване на мониторинг.

Изграждането на съвременна система за управление на отпадъци се изпълнява в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. Проектът се изпълнява в партньорство с общини Сливен, „Тунджа“, Стралджа и Нова Загора, всички общини са бенефициенти по проекта, като водеща община е Ямбол. Основната цел на проекта е да осигури прилагането на съвременните изисквания за опазване на околната среда и подобряване на нейното състояние в сферата на управление на отпадъците.

Полезни връзки


Банери ➲