Общинска администрация Ямбол Република България

Започва ремонт на участък от улица "Търговска" до училище "Христо Смирненски" в Ямбол

| Автор: Пресцентър

01 (1).jpg

Община Ямбол започва ремонтни дейности на част от улица „Търговска“ в Ямбол - от ул. „Богомил“ и ул. „Срем“ до  ул. „Граф Игнатиев“, по посока Основно училище „Христо Смирненски“. Това е част от цялостния ремонт на улица „Търговска“.

В този участък улицата е с две платна за движение – северно, което е с променлива широчина от 7,50 метра до 12,50 метра, южно – широко около 6 метра. Налице е средна разделителна ивица с широчина от 4 метра до 8,50 метра.

Настилката на платната за движение е с асфалтово покритие, което не е в добро състояние. По асфалта се наблюдават множество кръпки, надлъжни и напречни пукнатини, силно деформиран и неравен профил с непостоянни напречни наклони или нулеви. При ремонтите на настилката нивото ѝ е достигнало на 2-4 сантиметра от горния ръб на бордюрите, които са бетонови и в много лошо състояние – различни по тип, изкривени в хоризонтално положение и неравни във вертикално, изпочупени и с големи фуги между тях, запълнени с отпадъци.

След ремонта този участък от улица „Търговска“ ще бъде с две еднакви платна за движение по 7 метра. Между тях ще бъде запазена разделителната ивица.

Кръстовището с улиците „Богомил“ и „Срем“ е развито като кръгово кръстовище с малък кръг. За осигуряване на възможност за преминаване на товарни автомобили и по-големи автобуси, в кръга се вгражда ивица за застъпване с широчина 2,50 метра. Тя ще е повдигната с 5 сантиметра и настлана с гранитни павета, за да се подчертае функцията ѝ.

Платното за движение в кръга е с широчина 8 метра.

Бордюрната крива от улица „Срем“ към улица „Търговска“ е оформена с кошова крива в съотношение 2:1:3. Този вид крива осигурява удобно завиване на автобусите от градския транспорт при малкия ъгъл на пресичане на двете улици.

Ремонтните дейности са финансирани от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. Проектът цели да подобри качеството на живот, социалното включване и средата за живеене в град Ямбол чрез благоустрояване на физическата среда в града и превръщането й в устойчива, естетична и безопасна, допринасяща за по-високо качество на живот, улесняване на социалното включване на хората с увреждания и подобряване на екологичната й съобразност. Проектът ще създаде предпоставки за ускоряване на социално-икономическо развитие и по-високото ниво на инвестиции в града, както и ще допринесе за прилагането на интегриран градски подход при реализиране на инвестициите за развитие на града.

Полезни връзки


Банери ➲