Общинска администрация Ямбол Република България
default news image

Приходи в ямболската общинска служба за местни данъци и такси

| Автор: Румяна Стефанова

Постъпилите приходи в ямболската общинска служба за местни данъци и такси за периода 03.11 – 10.11.06г. са в размер на 58 876,12лв. Внесената такса за битови отпадъци е в размер на 24 957,76лв. Платеният данък при придобиване на имущество за перио...

default news image

Приходи в Дирекция "Местни данъци и такси" в Община Ямбол

| Автор: Румяна Стефанова

През изминалата седмица 15.06 – 22.06.07 г. в дирекция „местни данъци и такси” към Община Ямбол са постъпили приходи в размер на 57 382,54 лв. Най- висок е размерът на внесената такса за битови отпадъци – 27 845,33лв. Платеният данък при придобива...

default news image

Анализ на резултатите от проведени в продължение на пет дни безплатни прегледи за ранна диагностика на рака на млечната жлеза

| Автор: Севдалина Кръстева

От прегледаните общо 500 жени в рамките на кампанията за превенция на рак на млечната жлеза, на 29 от тях е направена уточняваща мамография. Това показва анализът, предоставен от д-р Младен Младенов след приключването на прегледите, организирани о...

default news image

Одобрен проект оставен без финансиране

| Автор: Красимир Костов

Проектът на община Ямбол за Ремонт, реконструкция и оборудване сграда на Младежкия дом е одобрен, но не може да бъде финансиран, поради изчерпване на наличния финансов ресурс. Това става ясно от писмо на Министерството на регионалното развитие ...

default news image

Общественият съвет за култура към кмета на община Ямбол Георги Славов подкрепи идеята сградата на бившата минерална баня да бъде преустроена в съвременен мултифункционален културен център

| Автор: Красимир Костов

Общественият съвет за култура към кмета на община Ямбол Георги Славов подкрепи идеята сградата на бившата минерална баня да бъде преустроена в съвременен мултифункционален културен център, в който да се помещава и драматичният театър „Невена Кокан...

default news image

Старт на кампанията "Приеми дете - дай му шанс"

| Автор: Красимир Костов

Кампания по приемна грижа „Приеми дете – дай му шанс” стартира в община Ямбол. Инициативата бе обявена на пресконференция от организаторите - Център за обществена подкрепа „Усмивка” и отдел „Закрила на детето”. Кампанията цели да запознае обществ...

default news image

Извършени проверки от отдел "Икономически дейности" през месец септември

| Автор: Румяна Стефанова

80 проверки по Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и Наредбата за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения са извършили експертите от отдел “Икономически дейности” през месец септември. Липса на цена, на мерна един...

default news image

Резултати от проведени търгове

| Автор: Румяна Стефанова

Само един обект от предложените на търг с явно отдаване обекти, проведени в Община Ямбол остана без наемател. Това е магазин за търговска дейност с промишлени стоки, намиращ се на ул. “Димитър Благоев” № 17. Въпреки закупените три комплекта тръжна...

default news image

За 41 път в Ямбол ще се даде старта на лекоатлетическия крос "Диана"

| Автор: Румяна Стефанова

На 18.11.06 г. от 9.00 часа ще бъде даден старта за 41 път на лекоатлетически крос „Диана”. В лекоатлетическата проява ще се включат спортни клубове по лека атлетика от цялата страна. Очаква се участниците да бъдат около 150 лекоатлети на средни и...

default news image

Поисканите допълнително документи от Изпълнителна агенция по околната среда за издаване на комплексно разрешително за депо за неопасни отпадъци в Ямбол са изготвени

| Автор: Румяна Стефанова

До 28.06.07 г. Община Ямбол ще внесе в Изпълнителна дирекция по околна среда допълнително изисканите документи за издаване на комплексно разрешително за депо за неопасни отпадъци гр. Ямбол. Със специално писмо до Община Ямбол Изпълнителната агенци...

Показване от 5001 до 5010 , от общо 5142 записа
Архив Новини

Полезни връзки


Банери ➲