Общинска администрация Ямбол Република България
default news image

Община Ямбол обявява конкурси за директор на дирекции и началник отдели

| Автор: Румяна Стефанова

Община Ямбол обявява конкурси за длъжността Директор на дирекция “Административно- правно обслужване и управление на собствеността”; Директор на дирекция “ Хуманитарни дейности и евроинтеграция”; Началник отдел “Социално-икономическо развитие и еврои...

default news image

ЗАпочна откритата процедура за възлагане на малка обществена поръчка за актуализация на застроителен и регулационен план на Централна градска част

| Автор: Румяна Стефанова

Девет са кандидатите, подали оферти за участие в откритата процедура за възлагане на малка обществена поръчка за Актуализация на застроителен и регулационен план на Централна градска част – гр. Ямбол. Това са “Булплан” ООД, София; Национален център з...

default news image

Регистрация на кладенци и сонди

| Автор: Румяна Стефанова

До 11.02.2007г. собствениците на кладенци и сонди за задоволяване на собствени потребности – поливане, отглеждане на животни, за домакински нужди трябва да ги регистрират, напомнят от в Басейнова дирекция за управление на водите– Пловдив. Според Зако...

default news image

Открит конкурс за рехабилитация и асфалатиране на улиците в града ще се проведе в Община Ямбол

| Автор: Румяна Стефанова

На 12.07.07 г. от 10.00 часа в зала 203 на Община Ямбол ще се проведе открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за рехабилитация и асфалтиране на улици на територията на град Ямбол. Обществената поръчка включва три обособени позиции и обхваща...

default news image

Заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

| Автор: Севдалина Кръстева

На проведеното на 29 октомври заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Ямбол членовете на комисията бяха запознати с наложените възпитателни мерки през периода август-септември от ...

default news image

Одобрен проект по ОПАК

| Автор: Красимир Костов

Община Ямбол получи одобрение за финансиране на проект на стойност 534 338 лв. по оперативна програма „Административен капацитет”. Наименованието на проекта е „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване”, а периодът на изпълнение ...

default news image

Детските градини и яслите работят по график за празниците

| Автор: Красимир Костов

Целодневните детски градини ще работят по график във връзка с коледните и новогодишните празници и коледната ваканция на учениците – от 24 декември до 4 януари. През периода няма да работят детските градини „Снежанка”, „Пламъче”, „Зорница”, „Щастливо...

default news image

Документален филм - превенция на тютюнопушенето

| Автор: Красимир Костов

Документалният филм – превенция „Не дишай” бе представен в голямата зала на община Ямбол пред над 400 ученици от различни ямболски учебни заведения. Филмът е посветен на борбата с тютюнопушенето. Представянето му е поредна стъпка от усилията на общин...

default news image

Повторни търгове за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост

| Автор: Румяна Стефанова

На 13.10.05 г. от 9.00 часа в зала 440 ще се проведат повторни търгове с явно и тайно наддаване и търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти и части от тях – частна и публична общинска собственост. Обектите, които ще се разиграва...

default news image

Достойно представяне на ямболски ученици на Националната олимпиада по астрономия

| Автор: Румяна Стефанова

Пет ученика от Ямбол, възпитаници на НАОП, взеха участие в Националния кръг на олимпиадата по астрономия, проведен в Стара Загора. За първи път на Националния кръг се връчваха и медали. След проведения теоретичен и практически кръг, на първо място съ...

Показване от 6091 до 6100 , от общо 6130 записа
Архив Новини

Полезни връзки


Банери ➲