Общинска администрация Ямбол Република България
default news image

Повторни търгове за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост

| Автор: Румяна Стефанова

На 13.10.05 г. от 9.00 часа в зала 440 ще се проведат повторни търгове с явно и тайно наддаване и търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти и части от тях – частна и публична общинска собственост. Обектите, които ще се разиграва...

default news image

Достойно представяне на ямболски ученици на Националната олимпиада по астрономия

| Автор: Румяна Стефанова

Пет ученика от Ямбол, възпитаници на НАОП, взеха участие в Националния кръг на олимпиадата по астрономия, проведен в Стара Загора. За първи път на Националния кръг се връчваха и медали. След проведения теоретичен и практически кръг, на първо място съ...

default news image

Обучение на общински експерти по етнически и демографски въпроси

| Автор: Румяна Стефанова

От 22 до 25 ноември в Стара Загора ще се проведе обучение на областни и общински експерти по етнически и демографски въпроси на тема: „Методология за мониторинг върху изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българско...

default news image

Заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията

| Автор: Румяна Стефанова

На 12.07.07 г. от 10.00 часа в зала 203 на Община Ямбол ще се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията. На заседанието ще бъдат разгледани подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в ме...

default news image

Родители ще бъдат санкционирани за безотговорно отношение към възпитанието на децата си

| Автор: Севдалина Кръстева

На проведеното на 29 октомври заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Ямбол членовете на комисията бяха запознати с наложените възпитателни мерки през периода август-септември от ...

default news image

Кампания на висшите военни училища

| Автор: Красимир Костов

Стартира поредната кампания за кандидатите да получат висше военно образование. Желаещите могат да подават документи до 30 юни в Регионален военен сектор област Ямбол / РВС / . Кандидат-курсантите могат да подадат документи за Националния военен унив...

default news image

Успешно стартира кампанията на общинския младежки съвет за набиране на средства за ремонт на младежкия дом „Георги Братанов

| Автор: Красимир Костов

Инициативата на участниците в съвета получи огромна подкрепа от страна на младите в Ямбол и на първото събитие от кампанията – благотворителния коледен бал – се събраха 430 младежи. Кметът на общината Георги Славов и заместник – кметът Надя Данкинова...

default news image

Започват строителните дейности по проекта за комплексен социален център

| Автор: Красимир Костов

От днес започват строителните дейности по преустройството на бившето училище „Страшимир Кринчев” в комплексен социален център. Преустройството е по проект на община Ямбол, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие”. Официалното начало бе...

default news image

Изтича срокъ за закупуване на документи за участие в конкурса за обслужване на градските автобусни линии в Ямбол

| Автор: Румяна Стефанова

На 13.10.05 г. изтича срока за закупуване на документи за участие в конкурса за обслужване на градските автобусни линии в Ямбол. До 18.10.05 г. включително се приемат документите, а на 24.10.05 г. ще се проведе самия конкурс. Припомням, че Община Ямб...

default news image

Приключи реконструкцията на ул. "Кичева" в Ямбол

| Автор: Румяна Стефанова

Приключи реконструкцията на ул. “Кичева” в гр. Ямбол. Обектът беше включен в програмата за капиталови разходи на Община Ямбол за 2006 г. Средствата заделени в бюджета за реконструкцията са в размер на 11 987лв.Изпълнител на обекта е “Пътстрой Инвест”...

Показване от 6121 до 6130 , от общо 6152 записа
Архив Новини

Полезни връзки


Банери ➲