Общинска администрация Ямбол Република България

НОРМАТИВНА УРЕДБА - СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ - ОБЩИНА ЯМБОЛ

НАРЕДБА за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол

НАРЕДБА за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за ползването и достъпа до спортните обекти и съоръжения в община Ямбол

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за разпределяне между спортни клубове на общи разходи по подръжката и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол

Полезни връзки


Банери ➲