Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Общностен център-Ямбол

Конкурси и обяви

във връзка с проект

"Общностен център – Ямбол за интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск"

този проект е финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване

 

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване срока за подаване на професионални биографииза избор на консултанти - ПЕДАГОГ и МЕДИАТОР за услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище". Заявление. Автобиография

 

ПОКАНА за изразяване на интерес за позиция ПЕДАГОГ

ПОКАНА за изразяване на интерес за позиция МЕДИАТОР

СПИСЪК на одобрените кандидати по представяне на услугите по Проект „Общностен център - Ямбол за интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск”, финансиран по Проекта за социално включване.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР - ЯМБОЛ" 

Покана за изразяване на интерес за позиция акушерка за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата – 16.30 ч. на 12.11.2014 г. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 

Покана за изразяване на интерес за позиция лекар - гинеколог за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата – 16.30 ч. на 12.11.2014 г. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 

Покана за изразяване на интерес за позиция медиатор за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата – 16.30 ч. на 12.11.2014 г. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 

Покана за изразяване на интерес за позиция медицинска сестра за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата – 16.30 ч. на 12.11.2014 г. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 

Покана за изразяване на интерес за позиция лекар - педиатър за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата – 16.30 ч. на 12.11.2014 г. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 

Покана за изразяване на интерес за позиция психолог за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата – 16.30 ч. на 12.11.2014 г. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 

Покана за изразяване на интерес за позиция социален работник за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години”. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата – 16.30 ч. на 12.11.2014 г. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 

Покана за изразяване на интерес за позиция социален работник за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст”. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата – 16.30 ч. на 12.11.2014 г. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 

Покана за изразяване на интерес за позиция юрист за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа”. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата – 16.30 ч. на 12.11.2014 г. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 

 АРХИВ