Общинска администрация Ямбол Република България

Образование

Образование


График на дейностите за осъществяване на приема на ученици в първи клас през учебната 2020-2021 година.

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Ямбол

Детски яслиДЯ "Мечо Пух"
гр. Ямбол, ул. „Кара Кольо" №11, тел. 046/66 32 06
d_yasla7@abv.bg
Информационна форма - Мечо Пух


ДЯ "Щурче"
гр. Ямбол, ул. „Захари Величков" №25, тел. 046/66-35-72
d_yasla12@abv.bg
Информационна форма - „Щурче“

Детска кухня


Информационна форма - ДК

Адрес и работното време на раздавателните пунктове към ДК:

Раздавателен пункт № 1 - Детска кухня - ул."Димитър Благоев" № 17
от 11.30 ч. до 12.30 ч.
Раздавателен пункт № 2 - ДГ "Радост" -кв."Каргон"; ул."Лом" № 5
от 12.00 ч. до 12.30 ч.
Раздавателен пункт № 3 - ДГ "Валентина" - ул."Българка" № 18
от 12.00 ч. до 12.30 ч.
Раздавателен пункт № 4 - ДГ "Щастливо детство" - к-с "Диана" № 63
от 11.50 ч. до 12.30 ч.
Раздавателен пункт № 5 - ДЯ № 7 "Мечо Пух" - ул."Кара Кольо" № 11
от 11.50 ч. до 12.30 ч.
Раздавателен пункт № 6 - ДГ "Свобода" - к-с "Бенковски" № 400
от 11.45 ч. до 12.30 ч.

Детски градини


ДГ "Радост" – http://www.dgradost.net - Информационна форма за ДГ "Радост"
ДГ "Пламъче"- http://www.odzplamache.net/ - Информационна форма за ДГ "Пламъче"
ДГ "Валентина"- http://www.dgvalentina.net/ - Информационна форма за ДГ "Валентина"
ДГ "Свобода" - http://www.dgsvoboda.net/ - Информационна форма за ДГ "Свобода"
ДГ "Щастливо детство" – http://www.dgstastlivodetstvo.net/ - Информационна форма за ДГ "Щастливо детство"
ДГ "Слънце" – http://www.dgslunce.net - Информационна форма за ДГ "Слънце"
ДГ "Пролет" – http://www.dg-prolet.net/ - Информационна форма за ДГ "Пролет"
ДГ "Червената шапчица" – http://dg-redhat.net - Информационна форма за ДГ "Червената шапчица"
ДГ "Биляна" – http://www.dgbiliana.net/ - Информационна форма за ДГ "Биляна"

Училища


НУ "Проф. П. Нойков" - http://www.daskalo.com/prnoykov/ - Информационна форма - НУ "Проф. П. Нойков"
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - http://www.nu-kim.org/ - Информационна форма - НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
ОУ "П.Р.Славейков" - http://www.school-slaveykov.org/ - Информационна  - ОУ "П.Р.Славейков"
ОУ "Л. Каравелов" – http://www.karavelov-school.info/ - Информационна форма - ОУ "Л. Каравелов"
ОУ "Н. Петрини" - http://www.ou-petrini.com/ - Информационна форма - ОУ "Н. Петрини"
ОУ "Хр. Смирненски" - https://www.hrsmirnenski.com/ - Информационна форма - ОУ "Хр. Смирненски"
ОбУ "Д-р П. Берон" - http://ouberon-yambol.com/ - Информационна форма - ОбУ "Д-р П. Берон"
ОУ "Й. Йовков" - http://www.yovkov.org/ - Информационна форма - ОУ "Й. Йовков"
ПМГ "Ат. Радев" - http://www.mgyambol.com/ - Информационна форма - ПМГ "Ат. Радев"
ПГ "В. Левски" - https://www.gvlevski.com/ - Информационна форма - ПГ "В. Левски"
ЕГ "В. Карагьозов" - http://www.eg-yambol.org/ - Информационна форма - ЕГ "В. Карагьозов"
Средно училище "Св. Кл. Охридски" - http://www.souko-yambol.eu/ - Информационна форма - Средно училище "Св. Кл. Охридски"
Спортно училище "Пиер дьо Кубертен" - http://www.cubertene.com/ - Информационна форма - Спортно училище "Пиер дьо Кубертен"
Професионална гимназия по земеделие "Хр. Ботев" – http://www.pgz-yambol.com/ - Информационна форма - Професионална гимназия по земеделие "Хр. Ботев"
Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм - http://www.pghtt-yambol.net - Информационна форма - Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм

Центрове за подкрепа за личностно развитие:

ОДК – Ямбол - http://www.odk-yambol.org/

Астрономическа обсерватория и планетариум - Ямбол - https://aop-yambol.bg/ 

Полезни връзки


Банери ➲