Общинска администрация Ямбол Република България

Излъчване заседание на комисия в реално време зала 107, зала 100, зала 207

Видео архив на заседанията на комисиите към ОбС - Ямбол

Предстоящи заседания на постоянните комисии към ОбС-Ямбол:

ЗОРПК 18.07.2024 17:30
ОСМД 22.07.2024 17:15
ЗСДСИ 22.07.2024 17:15
ОИКДОУСОС 22.07.2024 17:45
ТУИТЕ 22.07.2024 17:45
БФ 23.07.2024 17:15
КЧДКТ 23.07.2024 17:45
 
  БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ  ЗОРПК ЗПКОНПИ
Дневен ред              
Протокол  

Състав и ръководство на постоянните комисии към Общински Съвет - Ямбол


І. ПК “Бюджет и финанси”

Председател:  Атанас Илчев
Зам. председател:   Славка Балчев
Членове:  Мария Тюфекчиева
Господин Белчев
Любомир Керемедчиев
Евгени Господинов
Георги Георгиев
Капка Йоргова
Георги Стефанов

ІІ. ПК “Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките с общинска собственост”

Председател:  Димитър Горнаков
Зам. председател:  Александър Стойков
Членове: Атанас Илчев
Тодор Тодоров
Мария Илиева
Райно Георгиев
Панайот Будинов

ІІІ. ПК “Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология”

Председател: Ивайло Христов
Зам. председател: Иван Арнаудов
Членове: Евгени Иванов
Анатоли Станилов
Димитър Ставрев
Капка Йоргова
Мария Славова

ІV. ПК “Образование, спорт и младежки дейности”

Председател: Господин Белчев
Зам. председател: Димитър Димитров
Членове: Станислав Говедаров
Ивайло Христов
Георги Дичев
Емилия Димова
Мирослав Козарев

V. ПК "Култура, читалищна дейност и културен туризъм"

Председател: Мария Тюфекчиева
Зам. председател: Емилия Димова
Членове: Иван Драгоев
Димитър Богословов
Георги Дичев
Мирослав Козарев
Панайот Будинов

VI. ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция”

Председател: Валентин Вълчев
Зам. председател: Георги Стефанов
Членове: Стилиян Илиев
Славка Балчева
Димитър Димитров
Мария Славова
Недялка Петкова

VІI. ПК “3аконност, обществен ред и противодействие на корупцията”

Председател: Димитър Ставрев
Зам. председател: Дориан Цонев
Членове: Димитър Горнаков
Станислав Говедаров
Георги Георгиев
Райно Георгиев
Георги Славов

VІІI. ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател: Любомир Керемедчиев
Зам. председател: Тодор Тодоров
Членове: Стоян Славов
Евгени Иванов
Дориан Цонев
Стоян Стоянов
Ивайло Симеонов

Полезни връзки


Банери ➲