Общинска администрация Ямбол Република България

Проект на Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 29 юни 2022 г., 19:08:48 ]

Проект на Правилник за изменение на Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 08 юни 2022 г., 14:32:12 ]

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 17:13:42 ]

Полезни връзки


Банери ➲