Общинска администрация Ямбол Република България

Председател на Общински Съвет:     Антон Русков Шиков

Зам. председател:   Атанас Илчев Илчев

Списък на общинските съветници - мандат 2023-2027г. :
 1. Александър Стойчев Стойков

 2. Анатоли Станилов Атанасов

 3. Антон Русков Шиков

 4. Атанас Илчев Илчев

 5. Валентин Йорданов Вълчев

 6. Георги Иванов Славов

 7. Георги Николаев Георгиев

 8. Георги Петров Стефанов

 9. Георги Стоянов Дичев

 10. Господин Георгиев Белчев

 11. Димитър Борисов Богословов

 12. Димитър Иванов Димитров

 13. Димитър Петров Горнаков

 14. Димитър Стефков Ставрев

 15. Дориан Димитров Цонев

 16. Евгени Господинов Господинов

 17. Евгени Иванов Иванов

 18. Емилия Димова Димова

 19. Ивайло Веселинов Христов

 20. Ивайло Енчев Симеонов

 21. Иван Димитров Арнаудов

 22. Иван Драгоев Драгоев

 23. Капка Георгиева Йоргова

 24. Любомир Михайлов Керемедчиев

 25. Мария Великова Илиева

 26. Мария Илиева Славова

 27. Мария Петрова Тюфекчиева

 28. Мирослав Георгиев Козарев

 29. Недялка Стоянова Петкова

 30. Панайот Богданов Будинов

 31. Райно Георгиев Георгиев

 32. Славка Димитрова Балчева-Георгиева

 33. Станислав Димитров Говедаров

 34. Стилиян Георгиев Илиев

 35. Стоян Дженков Славов

 36. Стоян Йорданов Стоянов

 37. Тодор Иванов Тодоров

РЕГИСТЪР на декларациите по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК

Полезни връзки


Банери ➲