Общинска администрация Ямбол Република България

Председател на Общински Съвет:     Антон Русков Шиков

Зам. председатели:  Мариета Стефанова Сивкова и Татяна Петкова Петкова

Списък на общинските съветници - мандат 2019-2023г. :

1. Александър Стойчев Стойков
2. Анатоли Станилов Атанасов
3. Антон Русков Шиков
4. Антонио Дианов Динев
5. Атанас Илчев Илчев
6. Валентин Йорданов Вълчев
7. адв. Георги Николаев Георгиев
8. Георги Николаев Георгиев
9. Георги Илиев Миланов
10. Димитър Петров Горнаков
11. Еленка Христова Кънева
12. Емилия Христова Кремъкова
13. Ефтим Божидаров Важаров
14. Ивайло Веселинов Христов
15. Ивайло Енчев Симеонов
16. Иван Димчев Тахчиев
17. Иван Драгоев Драгоев
18. Иван Стоев Чолаков
19. Калоян Марев Калиманов
20. Капка Георгиева Йоргова
21. Катя Атанасова Георгиева
22. Красимир Йорданов Йорданов
23. Любомир Михайлов Керемедчиев
24. Мариета Стефанова Сивкова
25. Мария Петрова Тюфекчиева
26. Недялка Стоянова Петкова
27. Петър Стефанов Личев
28. Райно Георгиев Георгиев
29. Румен Данчев Банков
30. Русин Димитров Ребров
31. Славка Димитрова Балчева
32. Стоян Йорданов Стоянов
33. Стойко Петров Стойков
34. Татяна Петкова Петкова
35. Тодор Иванов Тодоров
36. Явор Златков Брънков
37. Ясен Атанасов Киров

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ЧЛ.35 АЛ.1 Т.1 И Т.3 ЗПКОНПИ

Полезни връзки


Банери ➲