Общинска администрация Ямбол Република България

При проектиране на знамето авторите са използвали два цвята - жълт и зелен,съобразявайки се с девиза на Ямбол-"Ида от древността,отивам в бъдещето". На езика на цветознанието жълтият цвят символизира миналото, а зеленият бъдещето.

Пропорциите и размерите на знамето са съобразени с БДС за държавните символи.

При хоризонтално положение жълтият цвят е горе, зеленият отдолу в съотношение 1,5:1.

При вертикално положение жълтият цвят е отляво, а зеленият отдясно в съотношение 1:3 и повече, съобразно мястото за поставяне.

Настолното знаме е поставено във вертикално положение със заоблена отдолу част.

Емблемата на Ямбол е оформена в два цвята: зелен и бял. В зелено е оцветена графиката - рисунката, а белияt служи за фон.

При вертикално положение емблемата е разположена по средата на горната част.

Полезни връзки


Банери ➲