Общинска администрация Ямбол Република България

Обявления


Заповед за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 87374.36.885, във връзка с изграждане на път по влязъл в сила Подробен устройствен план за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг)

Обявление № О-0169 от 18.05.2023 г [ Дата на публикуване: 18 май 2023 г., 15:36:04 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имоти находящи се в м. "Кантона" и м. "Кринчовица".

Обявление № О-0149 от 21.04.2023г. [ Дата на публикуване: 21 април 2023 г., 15:20:14 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот находящ се на 
ул."Гр.Игнатиев" бл.84 вх.Д ет.6

Обявление № О-0144 от 19.04.2023г. [ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 14:44:56 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот находящ се 
на ул."ПЕТРОВА НИВА" №8

Обявление № О-0126 от 04.04.2023г. [ Дата на публикуване: 05 април 2023 г., 10:09:21 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради находящи се на ул."Тополница"

Обявление № О-0118 от 29.03.2023г. [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г., 09:32:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда находяща се на ул."Крайречна" №21

Обявление № О-0113 от 24.03.2023г. [ Дата на публикуване: 24 март 2023 г., 09:44:54 ]


Заповед за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0104 от 16.03.2023г. [ Дата на публикуване: 16 март 2023 г., 15:33:24 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот находящи се на ул."Доктор Кръстев" №36

Обявление № О-0094 от 10.03.2023г [ Дата на публикуване: 10 март 2023 г., 11:57:27 ]


Процедура по принудително отчуждаване във връзка с изграждане на път по влязъл в сила Подробен устройствен план за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг)

Обявление № О-0087 от 08.03.2023г [ Дата на публикуване: 08 март 2023 г., 11:08:16 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост върху сгради находящи се на ул."Странджа"110-110А.

Обявление № О-0079 от 24.02.2023г. [ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 16:31:23 ]


Заповед за изземване на общински нежилищен имот, находящ се в сградата на ОУ "П.Р.Славейков"

Обявление № О-0074 от 22.02.2023г. [ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 16:58:00 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имоти находящи се в 
м.ПУМПАЛОВОТО  ДЕРЕ

Обявление № О-0071 от 22.02.2023г. [ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 11:52:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на недвижим имот, ведно с построените в него сгради, находящи се на ул. "Индже войвода" № 58

Обявление № О-0065 от 17.02.2023г. [ Дата на публикуване: 17 февруари 2023 г., 13:52:33 ]


Уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за освобождаване на общински нежилищен имот, находящ се в сградата на ОУ "П.Р.Славейков"

Обявление № О-0053 от 09.02.2023г. [ Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г., 16:02:31 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се на ул."Аврен" №37А

Обявление № О-0048 от 08.02.2023г. [ Дата на публикуване: 08 февруари 2023 г., 15:48:53 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на самостоятелен обект в сграда, находящ се в ж. к. "Хале", бл. 6, вх. Д, ет. 6, ап. 93

Обявление № О-0038 от 02.02.2023г. [ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г., 16:46:07 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на недвижим имот, ведно с построените в него сгради, находящи се на ул. "д-р Кръстев" № 43

Обявление № О-0037 от 02.02.2023г. [ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г., 16:02:46 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на ул."Китка"3

Обявление № О-0032 от 30.01.2023г [ Дата на публикуване: 30 януари 2023 г., 17:08:45 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда на ул."БУДАК СТОЯН ВОЙВОДА"7

Обявление № О-0030 от 27.01.2023г [ Дата на публикуване: 27 януари 2023 г., 16:19:06 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се на ул. "Въча"

Обявление № О-0007 от 10.01.2023г [ Дата на публикуване: 10 януари 2023 г., 14:26:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се на ул. „Будак Стоян войвода“ № 42

Обявление № О-0001 от 03.01.2023г [ Дата на публикуване: 03 януари 2023 г., 14:59:51 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда на ул."СТРАНДЖА" 115

Обявление № О-0526 от 29.12.2022г [ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 14:49:34 ]


Проектосписък на гражданите, чакащи настаняване в общински жилища под наем за 2023 година

Обявление № О-0493 от 09.12.2022г [ Дата на публикуване: 09 декември 2022 г., 16:31:53 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сгради на ул."Кичево" 62

Обявление № О-0490 от 08.12.2022г [ Дата на публикуване: 08 декември 2022 г., 17:10:12 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на самостоятелен обект в сграда, находящ се на ул."Д. Благоев" № 8, вх. А, ет. 4, ап. 12

Обявление № О-0484 от 07.12.2022г [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 14:46:55 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост  м.СУХОТО ДЕРЕ

Обявление № О-0477 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 06 декември 2022 г., 16:59:17 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на самостоятелен обект в сграда и сграда, находящи се на ул."Джон Попов" № 31

Обявление № О-0468 от 02.12.2022г [ Дата на публикуване: 02 декември 2022 г., 15:53:44 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за общински жилищен имот.

Обявление № О-0462 от 30.11.2022г [ Дата на публикуване: 30 ноември 2022 г., 15:32:46 ]


Процедура за обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост на поземлен имот с идентификатор 87374.68.196, находящ се в гр.Ямбол, м."Елескьой" при граници на имота - поземлени имоти с идентификатори: 87374.68.181,  87374.68.195,  87374.68.38, 87374.68.39 и 87374.68.600

Обявление № О-0435 от 08.11.2022г [ Дата на публикуване: 08 ноември 2022 г., 13:45:15 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради с адрес: ул."Мальовица"18

Обявление № О-0430 от 03.11.2022г [ Дата на публикуване: 03 ноември 2022 г., 17:01:33 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се на ул."Капитан Петко войвода" № 44

Обявление № О-0428 от 01.11.2022г [ Дата на публикуване: 01 ноември 2022 г., 15:58:06 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сгради на ул."Въча"-ул."Преслав"-ул."Чая"

Обявление № О-0427 от 31.10.2022г [ Дата на публикуване: 31 октомври 2022 г., 16:31:04 ]


Заповед за изземване на жилищен имот общинска собственост.

Обявление № О-0423 от 27.10.2022г. [ Дата на публикуване: 27 октомври 2022 г., 13:53:08 ]

Обявление № О-0424 от 27.10.2022г. [ Дата на публикуване: 27 октомври 2022 г., 13:53:14 ]

Обявление № О-0425 от 27.10.2022г. [ Дата на публикуване: 27 октомври 2022 г., 13:53:20 ]

Обявление № О-0426 от 27.10.2022г. [ Дата на публикуване: 27 октомври 2022 г., 13:53:25 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда на ул."Балкан" 16Б

Обявление № О-0404 от 14.10.2022г [ Дата на публикуване: 14 октомври 2022 г., 13:29:52 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на поземлен имот на ул. "Огоста"

Обявление № О-0395 от 11.10.2022г [ Дата на публикуване: 12 октомври 2022 г., 09:01:58 ]


Заповед за прекратяване на общински жилищен имот.

Обявление № О-0390 от 04.10.2022г [ Дата на публикуване: 04 октомври 2022 г., 15:34:06 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за общински жилищен имот.

Обявление № О-0388 от 03.10.22г [ Дата на публикуване: 03 октомври 2022 г., 16:11:21 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда на ул."Бистрица" 11А

Обявление № О-0386 от 30.09.2022г [ Дата на публикуване: 30 септември 2022 г., 17:10:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на поземлен имот на ул. "Драва" № 34

Обявление № О-0360 от 07.09.2022г [ Дата на публикуване: 07 септември 2022 г., 17:07:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост поземлен имот м. СТАРИ ЛОЗЯ

Обявление № О-0340 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:00:51 ]


Прекратяване на наемно правоотношение за общинско жилище.

Обявление № О-0339 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:00:30 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост поземлен имот м. МИНДОВАТА КЮША

Обявление № О-0337 от 26.08.2022г. [ Дата на публикуване: 26 август 2022 г., 16:51:53 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда с адрес: гр.Ямбол, ул. "Патриарх Евтимий"№17

Обявление № О-0333 от 24.08.2022г [ Дата на публикуване: 24 август 2022 г., 16:06:53 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот ул. "Кожух планина" №5А

Обяление № О-0321 от 17.08.2022г [ Дата на публикуване: 17 август 2022 г., 15:09:11 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за общински жилищен имот.

Обявление № О-0299 от 04.08.2022г. [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 15:58:37 ]

Обявление № О-0298 от 04.08.2022г. [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 15:58:25 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Огоста" №1А

Обявление № О-0300 от 04.08.2022г [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 10:40:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост самостоятелен обект в сграда на 
ул. "Стара планина"

Обявление № О-0297 от 04.08.2022г [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 09:45:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Бистрица" 11

Обявление № О-0294 от 02.08.2022г [ Дата на публикуване: 02 август 2022 г., 09:45:47 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Тракия" 4

Обявление № О-0293 от 02.08.2022г [ Дата на публикуване: 02 август 2022 г., 09:45:16 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Драва" № 39

Обявление № О-0280 от 19.07.2022г [ Дата на публикуване: 21 юли 2022 г., 17:31:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот в ж. к. "Георги Бенковски", бл. 4, вх. A, ет. 10, ап. 57

Обявление № О-0283 от 20.07.2022г [ Дата на публикуване: 20 юли 2022 г., 16:26:20 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот в ж. к. "Георги Бенковски", бл. 15, вх. В, ет. 4, ап. 43

Обявление № О-0266 от 12.07.2022г [ Дата на публикуване: 18 юли 2022 г., 15:22:40 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Патриарх Евтимий"

Обявление № О-0279 от 15.07.2022г [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 15:29:50 ]


Заповед за изземване на част от общински терен.

Обявление № О-0277 от 15.07.2022г [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:33:17 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "ЯМБОЛЕН"

Обявление № О-0273 от 14.07.2022г [ Дата на публикуване: 14 юли 2022 г., 12:02:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "ЯМБОЛЕН"

Обявление № О-0269 от 13.07.2022г [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:12:34 ]


Обявление за освобождаване на общински имот

Обявление № О-0270 от 13.07.2022г [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 14:22:31 ]


Заповед за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0259 от 04.07.2022г [ Дата на публикуване: 04 юли 2022 г., 16:33:10 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "Сливница" № 16

Обявление № О-0256 от 30.06.2022г [ Дата на публикуване: 30 юни 2022 г., 16:02:10 ]


Уведомително писмо, свързанo със заявление № 2801-12597 от 23.06.2022г.

Обявление № О-0247 от 23.06.2022г [ Дата на публикуване: 23 юни 2022 г., 16:30:33 ]


Заповед за изземване на общински жилищен имот.

Обявление № О-0245 от 22.06.2022г [ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г., 15:36:47 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение

Обявление № О-0243 от 20.06.2022г [ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 14:49:03 ]


Уведомление по чл.26 от АПК за освобождаване на общински жилищен имот.

Обявление № О-0242 от 20.06.2022г [ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 14:48:43 ]


Уведомление по чл.26 от АПК, че ще бъде  издадена Заповед за изземване.

Обявление № О-0241 от 20.06.2022г [ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 14:48:19 ]


Уведомления по чл.26 от АПК за неплатени наемни вноски към 14.06.2022г.

Обявление № О-0218 от 10.06.2022г

Обявление № О-0229 от 14.06.2022г

Обявление № О-0230 от 14.06.2022г

Обявление № О-0231 от 14.06.2022г

Обявление № О-0232 от 14.06.2022г


Уведомление по чл.26 от АПК

Обявление № О-0222 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 15:55:57 ]

Обявление № О-0223 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 15:56:03 ]


Заповед за прекратяване на наемното правоотношение ОС/01-00072 от 25.05.2022г. за общински жилищен имот.

Обявление № О-0192 от 31.05.2022г [ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 16:23:21 ]


Заповед за прекратяване на наемното правоотношение ОС/01-00071 от 31.05.2022г. за общински жилищен имот.

Обявление № О-0191 от 31.05.2022г [ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 16:23:50 ]


Уведомление относно неплатени наемни вноски за общински жилищен имот на адрес: Златен рог бл.13 вх.Б ет.1 ап.24

Обявление № О-0178 от 26.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 15:44:28 ]


Заповед за прекратяване на наемното правоотношение ОС/01-00070 от 25.05.2022г. за общински жилищен имот.

Заповед ОС/01-00070 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:27:56 ]


Заповед на Кмета на Община Ямбол за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0174 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:24:55 ]

Обявление № О-0175 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:25:50 ]


Заповед на Кмета на Община Ямбол за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0165 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:23:48 ]


Процедура за обстоятелствена проверка  и признаване правото на собственост  на поземлен земеделски имот м."Маслака"

Обявление № О-0160 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 09:39:05 ]


Владеене без правно основание на общински имот на ул."Крали Марко" № 130

Обявление № О-0157 от 18.05.2022г [ Дата на публикуване: 18 май 2022 г., 15:53:58 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул."ВЪЧА"55

Обявление № О-0151 от 16.05.2022г [ Дата на публикуване: 16 май 2022 г., 10:01:41 ]


Владеене без правно основание на общински имот на ул. "Страхил войвода" бл. 34-36 Обявление № О-0150 от 13.05.2022 г.

Обявление № О-0150 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 16:32:01 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул."Мара Гидик"8

Обявление № О-0147 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 10:19:50 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се на ул. "Преслав" № 171

Обявление № О-0144 от 12.05.2022г [ Дата на публикуване: 12 май 2022 г., 15:19:58 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в ж. к. "Хале", бл. 10, вх. А, ет. 5, ап. 14

Обявление № О-0136 от 05.05.2022г [ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 11:21:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост имот на ул."Браила"

Обявление № О-0133 от 29.04.2022г [ Дата на публикуване: 29 април 2022 г., 15:18:59 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост имот на ул. "Цар Самуил" № 26 - 28

Обявление № О-0102 от 08.04.2022г [ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 17:00:09 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост имот ул. "Въча"

Обявление № О-0115 от 13.04.2022г [ Дата на публикуване: 13 април 2022 г., 14:48:47 ]


Уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК на владеещия без правно основание общински жилищен имот.

Обявление № О-0109 от 11.04.2022г [ Дата на публикуване: 12 април 2022 г., 16:19:51 ]


Уведомление по чл.26 от АПК, че ще бъде издадена заповед за изземване

Обявление № О-0108 от 08.04.2022 [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:58:37 ]


Уведомление, че общински жилищен имот се ползва без правно основание

Обявление № О-0107 от 08.04.2022 [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:59:37 ]


Уведомление по чл.26 от АПК че ще бъде издадена Заповед за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0105 от 08.05.2022г [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 17:00:44 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот ул. "Вежен" № 14

Обявление № О-0106 от 07.04.2022г [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:37:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул."Въча"

Обявление № О-0101 от 07.04.2022г [ Дата на публикуване: 07 април 2022 г., 16:26:28 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Добри войвода" № 24

Обявление № О-0097 от 05.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 16:17:23 ]


"Адел 78" ЕООД няма право в шест месечен срок да подава заявление за категоризиране на обект на ул."Кара Кольо"  в град Ямбол.

Обявление № О-0095 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 16:43:01 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "Професор
 Нойков" № 61

Обявление № О-0090 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 10:50:40 ]


Процедура по придобиване на имот в местност "Бахчите"

Обявление № О-0084 от 29.03.2022г [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г., 15:54:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "Росица" № 24

Обявление № О-0085 от 30.03.2022г [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г., 10:02:42 ]


Заповед за отказ категоризирането на обект, находящ се на ул.Кара Кольо в град Ямбол

Обявление № О-0080 от 24.03.2022г [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 15:43:49 ]


Заповед за прекратяване на категорията на кафе-аперитив на ул.Търговска №20

Обявление № О-0079 от 24.03.2022г [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 15:43:16 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Силиврия" № 14

Обявление № О-0073 от 18.03.2022г [ Дата на публикуване: 18 март 2022 г., 16:02:33 ]


Процедура по придобиване на имот в ж. к. "Хале", бл. 12, вх. А, ет. 3, ап. 12

Обявление № О-0069 от 10.03.2022г [ Дата на публикуване: 18 март 2022 г., 15:59:55 ]


Заповед за отказ за регистриране на туристически обект - стаи за гости на адрес ул.Преслав №71

Обявление № О-0066 от 09.03.2022г [ Дата на публикуване: 09 март 2022 г., 13:59:58 ]


Уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за прекратяване на наемни правоотношения за общински жилищен имот.

Обявление № О-0055 от 01.03.2022г [ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 14:48:43 ]


Уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за спиране на процедура по категоризиране на заведение за хранене и развлечения

Обявление № О-0052 от 25.02.2022г [ Дата на публикуване: 25 февруари 2022 г., 15:38:28 ]


Обявление № О-0047 от 22.02.2022г. относно освобождаване на общински терен

Обявление № О-0047 от 22.02.2022г. [ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г., 08:55:04 ]


Уведомление за неплатени наеми за ползвн общински жилищен имот

Обявление № О-0034 от 07.02.2022г [ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 16:18:27 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение

Обявление № О-0012 от 13.01.2022г [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:49:11 ]


АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲