Общинска администрация Ямбол Република България

Обявления


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение

Обявление № О-0012 от 13.01.2022г [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:49:11 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Атанас Кратунов" № 156

Обявление № О-0563 от 16.12.2021г [ Дата на публикуване: 16 декември 2021 г., 11:38:41 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване на правото на собственост на имот на ул. "Съединение" № 15

Обявление № О-0564 от 16.12.2021 г. [ Дата на публикуване: 16 декември 2021 г., 11:11:33 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Хан Тервел" № 25

Обявление № О-0556 от 07.12.2021г [ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 13:56:09 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Преслав" № 179

Обявление № О-0555 от 07.12.2021г [ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 11:50:32 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Аврен" № 11 и ул."Тракия" № 35

Обявление № О-0547 от 25.11.2021г [ Дата на публикуване: 26 ноември 2021 г., 14:26:02 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Преслав" № 175

Обявление № О-0545 от 24.11.2021г. [ Дата на публикуване: 24 ноември 2021 г., 13:32:33 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес: ул. "Атанас Кратунов" № 158

Обявление № О-0534 от 15.11.2021г. [ Дата на публикуване: 16 ноември 2021 г., 14:37:59 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес: ул. "Недялко Месечков" № 51

Обявление № О-0523 от 09.11.2021г. [ Дата на публикуване: 09 ноември 2021 г., 10:37:28 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за обитаване на общински жилищен имот

Обявление № О-0514 от 02.11.2021г. [ Дата на публикуване: 02 ноември 2021 г., 15:23:42 ]


Владеене на общински жилищен имот без правно основание

Обявление № О-0504 от 25.10.2021г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 10:20:33 ]


Неплатени наемни вноски за ползван общински жилищен имот

Обяление № О-0503 от 25.10.2021г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 10:19:56 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Дамполис" № 14

Обявление № О-0480 от 08.10.2021г [ Дата на публикуване: 11 октомври 2021 г., 15:22:31 ]


Неплатени наеми за общинско жилище

Обявление с Рег.№ О-0478 от 08.10.2021г в сила до дата 15.10.2021г. [ Дата на публикуване: 08 октомври 2021 г., 15:11:00 ]

Обявление с Рег.№ О-0479 от 08.10.2021г в сила до дата 15.10.2021г. [ Дата на публикуване: 08 октомври 2021 г., 15:11:06 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес: ул."Джон Попов" №16

Обявление № О-0474 от 06.10.2021г [ Дата на публикуване: 06 октомври 2021 г., 15:46:46 ]


Заповед за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0471 обявен на дата 01.10.2021г. в сила до 05.10.2021г. [ Дата на публикуване: 04 октомври 2021 г., 16:50:17 ]

Обявление № О-0472 обявен на дата 01.10.2021г. в сила до 05.10.2021г. [ Дата на публикуване: 04 октомври 2021 г., 16:50:24 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес ул. "Страхил войвода" № 55А

Обявление № О-0450 от 23.09.2021г. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 13:43:48 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес ул. "Илинден" № 31-31А

Обявление № О-0434 от 10.09.2021г [ Дата на публикуване: 10 септември 2021 г., 10:11:55 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес ж.к. "Хале", бл.6, вх.Д, ап.86

Обявление № О-0428 от 03.09.2021г [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 08:59:09 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Балкан"№ 25

Обявление № О-0423 от 02.09.2021г [ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 13:24:43 ]


Обява за график на заседанията на комисията по чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

Обява за график от ЗСПЗЗ [ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 10:12:54 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Преслав" № 179

Обявление № О-0393 от 13.08.2021г [ Дата на публикуване: 13 август 2021 г., 17:26:13 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Илинден" №31

Обявление № О-0387 от 10.08.2021г [ Дата на публикуване: 11 август 2021 г., 10:13:02 ]


Обявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ, необходимо за признаване правото на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка върху недвижим имот, находящ се на ул. "Будак Стоян Войвода" №23

Обявление № О-0385 от 09.08.2021г [ Дата на публикуване: 09 август 2021 г., 11:50:49 ]


Обявление от ОСЗ "Тунджа-Ямбол" - предварителни регистри на имотите по чл.72 ал.2 и 3 от ППЗСПЗЗ

Обявление № 00-09-363 от 04.08.2021г [ Дата на публикуване: 09 август 2021 г., 11:44:19 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Росица" №31

Обявление № О-0367 от 02.08.2021г. [ Дата на публикуване: 02 август 2021 г., 15:29:38 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Тунджа" № 3

Обявление № О-0366 от 30.07.2021г. [ Дата на публикуване: 30 юли 2021 г., 16:34:59 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Тракия" № 44

Обявление № О-0365 от 30.07.2021г. [ Дата на публикуване: 30 юли 2021 г., 16:33:42 ]


Обявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ, необходимо за признаване правото на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка върху недвижим имот

Обявление № О-0357 от 29.07.2021г [ Дата на публикуване: 29 юли 2021 г., 10:37:50 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Капитан Петко войвода" № 15А

Обявление № О-0353 от 26.07.2021г. [ Дата на публикуване: 27 юли 2021 г., 17:43:52 ]


Обявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ, необходимо за признаване правото на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка върху недвижим имот

Обявление № О-0346 от 19.07.2021г. [ Дата на публикуване: 19 юли 2021 г., 16:18:19 ]


06.07.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0305/06.07.2021 г. [ Размер на файла: 634.91kB ]

06.07.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0304/06.07.2021 г. [ Размер на файла: 689.54kB ]

05.07.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0303/05.07.2021 г. [ Размер на файла: 474.22kB ]

24.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0280/24.06.2021 г. [ Размер на файла: 1.05MB ]

18.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0272/18.06.2021 г. [ Размер на файла: 702.22kB ]

01.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0244/01.06.2021 г. [ Размер на файла: 902.92kB ]

26.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0236/26.05.2021 г. [ Размер на файла: 1.94MB ]

26.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0235/26.05.2021 г. [ Размер на файла: 1.99MB ]

12.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0219/12.02.2021 г. [ Размер на файла: 454.21kB ]

11.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0215/11.05.2021 г. [ Размер на файла: 430.80kB ]

05.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0211/05.05.2021 г. [ Размер на файла: 179.83kB ]

05.05.2021 г. - Уведомително писмо № 09267 [ Размер на файла: 282.66kB ]

05.05.2021 г. - Уведомително писмо № 09265 [ Размер на файла: 261.35kB ]

29.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0202/27.04.2021 г. [ Размер на файла: 187.65kB ]

27.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0193/27.04.2021 г. [ Размер на файла: 191.97kB ]

22.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0182/22.04.2021 г. [ Размер на файла: 622.39kB ]

20.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0179/20.04.2021 г. [ Размер на файла: 551.78kB ]

07.04.2021 г.  - Обявление с рег. № О - 0153/07.04.2021 г. [ Размер на файла: 575.94kB ]

05.04.2021 г.  - Обявление с рег. № О - 0150/05.04.2021 г. [ Размер на файла: 571.30kB ]

30.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0140/30.03.2021 г. [ Размер на файла: 711.69kB ]

29.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0137/29.03.2021 г. [ Размер на файла: 522.61kB ]

23.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0122/23.03.2021 г. [ Размер на файла: 391.14kB ]

05.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0099/05.03.2021 г. [ Размер на файла: 362.68kB ]

01.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0094/01.03.2021 г. [ Размер на файла: 416.79kB ]

24.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0082/24.02.2021 г. [ Размер на файла: 550.18kB ]

12.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0060/12.02.2021 г. [ Размер на файла: 34.04kB ]

02.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0045/02.02.2021 г.

15.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0023/15.01.2021 г. 

14.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0022/14.01.2021 г. [ Размер на файла: 377.76kB ]

14.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0022/14.01.2021 г. [ Размер на файла: 377.76kB ]

11.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0011/11.01.2021 г. [ Размер на файла: 682.94kB ]


АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲