Общинска администрация Ямбол Република България

Обявления


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за общински жилищен имот.

Обявление № О-0388 от 03.10.22г [ Дата на публикуване: 03 октомври 2022 г., 16:11:21 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда на ул."Бистрица" 11А

Обявление № О-0386 от 30.09.2022г [ Дата на публикуване: 30 септември 2022 г., 17:10:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на поземлен имот на ул. "Драва" № 34

Обявление № О-0360 от 07.09.2022г [ Дата на публикуване: 07 септември 2022 г., 17:07:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост поземлен имот м. СТАРИ ЛОЗЯ

Обявление № О-0340 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:00:51 ]


Прекратяване на наемно правоотношение за общинско жилище.

Обявление № О-0339 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:00:30 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост поземлен имот м. МИНДОВАТА КЮША

Обявление № О-0337 от 26.08.2022г. [ Дата на публикуване: 26 август 2022 г., 16:51:53 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда с адрес: гр.Ямбол, ул. "Патриарх Евтимий"№17

Обявление № О-0333 от 24.08.2022г [ Дата на публикуване: 24 август 2022 г., 16:06:53 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот ул. "Кожух планина" №5А

Обяление № О-0321 от 17.08.2022г [ Дата на публикуване: 17 август 2022 г., 15:09:11 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за общински жилищен имот.

Обявление № О-0299 от 04.08.2022г. [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 15:58:37 ]

Обявление № О-0298 от 04.08.2022г. [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 15:58:25 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Огоста" №1А

Обявление № О-0300 от 04.08.2022г [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 10:40:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост самостоятелен обект в сграда на 
ул. "Стара планина"

Обявление № О-0297 от 04.08.2022г [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 09:45:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Бистрица" 11

Обявление № О-0294 от 02.08.2022г [ Дата на публикуване: 02 август 2022 г., 09:45:47 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Тракия" 4

Обявление № О-0293 от 02.08.2022г [ Дата на публикуване: 02 август 2022 г., 09:45:16 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Драва" № 39

Обявление № О-0280 от 19.07.2022г [ Дата на публикуване: 21 юли 2022 г., 17:31:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот в ж. к. "Георги Бенковски", бл. 4, вх. A, ет. 10, ап. 57

Обявление № О-0283 от 20.07.2022г [ Дата на публикуване: 20 юли 2022 г., 16:26:20 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот в ж. к. "Георги Бенковски", бл. 15, вх. В, ет. 4, ап. 43

Обявление № О-0266 от 12.07.2022г [ Дата на публикуване: 18 юли 2022 г., 15:22:40 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Патриарх Евтимий"

Обявление № О-0279 от 15.07.2022г [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 15:29:50 ]


Заповед за изземване на част от общински терен.

Обявление № О-0277 от 15.07.2022г [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:33:17 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "ЯМБОЛЕН"

Обявление № О-0273 от 14.07.2022г [ Дата на публикуване: 14 юли 2022 г., 12:02:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "ЯМБОЛЕН"

Обявление № О-0269 от 13.07.2022г [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:12:34 ]


Обявление за освобождаване на общински имот

Обявление № О-0270 от 13.07.2022г [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 14:22:31 ]


Заповед за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0259 от 04.07.2022г [ Дата на публикуване: 04 юли 2022 г., 16:33:10 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "Сливница" № 16

Обявление № О-0256 от 30.06.2022г [ Дата на публикуване: 30 юни 2022 г., 16:02:10 ]


Уведомително писмо, свързанo със заявление № 2801-12597 от 23.06.2022г.

Обявление № О-0247 от 23.06.2022г [ Дата на публикуване: 23 юни 2022 г., 16:30:33 ]


Заповед за изземване на общински жилищен имот.

Обявление № О-0245 от 22.06.2022г [ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г., 15:36:47 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение

Обявление № О-0243 от 20.06.2022г [ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 14:49:03 ]


Уведомление по чл.26 от АПК за освобождаване на общински жилищен имот.

Обявление № О-0242 от 20.06.2022г [ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 14:48:43 ]


Уведомление по чл.26 от АПК, че ще бъде  издадена Заповед за изземване.

Обявление № О-0241 от 20.06.2022г [ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 14:48:19 ]


Уведомления по чл.26 от АПК за неплатени наемни вноски към 14.06.2022г.

Обявление № О-0218 от 10.06.2022г

Обявление № О-0229 от 14.06.2022г

Обявление № О-0230 от 14.06.2022г

Обявление № О-0231 от 14.06.2022г

Обявление № О-0232 от 14.06.2022г


Уведомление по чл.26 от АПК

Обявление № О-0222 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 15:55:57 ]

Обявление № О-0223 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 15:56:03 ]


Заповед за прекратяване на наемното правоотношение ОС/01-00072 от 25.05.2022г. за общински жилищен имот.

Обявление № О-0192 от 31.05.2022г [ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 16:23:21 ]


Заповед за прекратяване на наемното правоотношение ОС/01-00071 от 31.05.2022г. за общински жилищен имот.

Обявление № О-0191 от 31.05.2022г [ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 16:23:50 ]


Уведомление относно неплатени наемни вноски за общински жилищен имот на адрес: Златен рог бл.13 вх.Б ет.1 ап.24

Обявление № О-0178 от 26.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 15:44:28 ]


Заповед за прекратяване на наемното правоотношение ОС/01-00070 от 25.05.2022г. за общински жилищен имот.

Заповед ОС/01-00070 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:27:56 ]


Заповед на Кмета на Община Ямбол за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0174 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:24:55 ]

Обявление № О-0175 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:25:50 ]


Заповед на Кмета на Община Ямбол за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0165 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:23:48 ]


Процедура за обстоятелствена проверка  и признаване правото на собственост  на поземлен земеделски имот м."Маслака"

Обявление № О-0160 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 09:39:05 ]


Владеене без правно основание на общински имот на ул."Крали Марко" № 130

Обявление № О-0157 от 18.05.2022г [ Дата на публикуване: 18 май 2022 г., 15:53:58 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул."ВЪЧА"55

Обявление № О-0151 от 16.05.2022г [ Дата на публикуване: 16 май 2022 г., 10:01:41 ]


Владеене без правно основание на общински имот на ул. "Страхил войвода" бл. 34-36 Обявление № О-0150 от 13.05.2022 г.

Обявление № О-0150 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 16:32:01 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул."Мара Гидик"8

Обявление № О-0147 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 10:19:50 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се на ул. "Преслав" № 171

Обявление № О-0144 от 12.05.2022г [ Дата на публикуване: 12 май 2022 г., 15:19:58 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в ж. к. "Хале", бл. 10, вх. А, ет. 5, ап. 14

Обявление № О-0136 от 05.05.2022г [ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 11:21:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост имот на ул."Браила"

Обявление № О-0133 от 29.04.2022г [ Дата на публикуване: 29 април 2022 г., 15:18:59 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост имот на ул. "Цар Самуил" № 26 - 28

Обявление № О-0102 от 08.04.2022г [ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 17:00:09 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост имот ул. "Въча"

Обявление № О-0115 от 13.04.2022г [ Дата на публикуване: 13 април 2022 г., 14:48:47 ]


Уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК на владеещия без правно основание общински жилищен имот.

Обявление № О-0109 от 11.04.2022г [ Дата на публикуване: 12 април 2022 г., 16:19:51 ]


Уведомление по чл.26 от АПК, че ще бъде издадена заповед за изземване

Обявление № О-0108 от 08.04.2022 [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:58:37 ]


Уведомление, че общински жилищен имот се ползва без правно основание

Обявление № О-0107 от 08.04.2022 [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:59:37 ]


Уведомление по чл.26 от АПК че ще бъде издадена Заповед за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0105 от 08.05.2022г [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 17:00:44 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот ул. "Вежен" № 14

Обявление № О-0106 от 07.04.2022г [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:37:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул."Въча"

Обявление № О-0101 от 07.04.2022г [ Дата на публикуване: 07 април 2022 г., 16:26:28 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Добри войвода" № 24

Обявление № О-0097 от 05.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 16:17:23 ]


"Адел 78" ЕООД няма право в шест месечен срок да подава заявление за категоризиране на обект на ул."Кара Кольо"  в град Ямбол.

Обявление № О-0095 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 16:43:01 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "Професор
 Нойков" № 61

Обявление № О-0090 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 10:50:40 ]


Процедура по придобиване на имот в местност "Бахчите"

Обявление № О-0084 от 29.03.2022г [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г., 15:54:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "Росица" № 24

Обявление № О-0085 от 30.03.2022г [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г., 10:02:42 ]


Заповед за отказ категоризирането на обект, находящ се на ул.Кара Кольо в град Ямбол

Обявление № О-0080 от 24.03.2022г [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 15:43:49 ]


Заповед за прекратяване на категорията на кафе-аперитив на ул.Търговска №20

Обявление № О-0079 от 24.03.2022г [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 15:43:16 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Силиврия" № 14

Обявление № О-0073 от 18.03.2022г [ Дата на публикуване: 18 март 2022 г., 16:02:33 ]


Процедура по придобиване на имот в ж. к. "Хале", бл. 12, вх. А, ет. 3, ап. 12

Обявление № О-0069 от 10.03.2022г [ Дата на публикуване: 18 март 2022 г., 15:59:55 ]


Заповед за отказ за регистриране на туристически обект - стаи за гости на адрес ул.Преслав №71

Обявление № О-0066 от 09.03.2022г [ Дата на публикуване: 09 март 2022 г., 13:59:58 ]


Уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за прекратяване на наемни правоотношения за общински жилищен имот.

Обявление № О-0055 от 01.03.2022г [ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 14:48:43 ]


Уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за спиране на процедура по категоризиране на заведение за хранене и развлечения

Обявление № О-0052 от 25.02.2022г [ Дата на публикуване: 25 февруари 2022 г., 15:38:28 ]


Обявление № О-0047 от 22.02.2022г. относно освобождаване на общински терен

Обявление № О-0047 от 22.02.2022г. [ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г., 08:55:04 ]


Уведомление за неплатени наеми за ползвн общински жилищен имот

Обявление № О-0034 от 07.02.2022г [ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 16:18:27 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение

Обявление № О-0012 от 13.01.2022г [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:49:11 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Атанас Кратунов" № 156

Обявление № О-0563 от 16.12.2021г [ Дата на публикуване: 16 декември 2021 г., 11:38:41 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване на правото на собственост на имот на ул. "Съединение" № 15

Обявление № О-0564 от 16.12.2021 г. [ Дата на публикуване: 16 декември 2021 г., 11:11:33 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Хан Тервел" № 25

Обявление № О-0556 от 07.12.2021г [ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 13:56:09 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Преслав" № 179

Обявление № О-0555 от 07.12.2021г [ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 11:50:32 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Аврен" № 11 и ул."Тракия" № 35

Обявление № О-0547 от 25.11.2021г [ Дата на публикуване: 26 ноември 2021 г., 14:26:02 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Преслав" № 175

Обявление № О-0545 от 24.11.2021г. [ Дата на публикуване: 24 ноември 2021 г., 13:32:33 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес: ул. "Атанас Кратунов" № 158

Обявление № О-0534 от 15.11.2021г. [ Дата на публикуване: 16 ноември 2021 г., 14:37:59 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес: ул. "Недялко Месечков" № 51

Обявление № О-0523 от 09.11.2021г. [ Дата на публикуване: 09 ноември 2021 г., 10:37:28 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за обитаване на общински жилищен имот

Обявление № О-0514 от 02.11.2021г. [ Дата на публикуване: 02 ноември 2021 г., 15:23:42 ]


Владеене на общински жилищен имот без правно основание

Обявление № О-0504 от 25.10.2021г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 10:20:33 ]


Неплатени наемни вноски за ползван общински жилищен имот

Обяление № О-0503 от 25.10.2021г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 10:19:56 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Дамполис" № 14

Обявление № О-0480 от 08.10.2021г [ Дата на публикуване: 11 октомври 2021 г., 15:22:31 ]


Неплатени наеми за общинско жилище

Обявление с Рег.№ О-0478 от 08.10.2021г в сила до дата 15.10.2021г. [ Дата на публикуване: 08 октомври 2021 г., 15:11:00 ]

Обявление с Рег.№ О-0479 от 08.10.2021г в сила до дата 15.10.2021г. [ Дата на публикуване: 08 октомври 2021 г., 15:11:06 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес: ул."Джон Попов" №16

Обявление № О-0474 от 06.10.2021г [ Дата на публикуване: 06 октомври 2021 г., 15:46:46 ]


Заповед за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0471 обявен на дата 01.10.2021г. в сила до 05.10.2021г. [ Дата на публикуване: 04 октомври 2021 г., 16:50:17 ]

Обявление № О-0472 обявен на дата 01.10.2021г. в сила до 05.10.2021г. [ Дата на публикуване: 04 октомври 2021 г., 16:50:24 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес ул. "Страхил войвода" № 55А

Обявление № О-0450 от 23.09.2021г. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 13:43:48 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес ул. "Илинден" № 31-31А

Обявление № О-0434 от 10.09.2021г [ Дата на публикуване: 10 септември 2021 г., 10:11:55 ]


Процедура по придобиване на имот на адрес ж.к. "Хале", бл.6, вх.Д, ап.86

Обявление № О-0428 от 03.09.2021г [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 08:59:09 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Балкан"№ 25

Обявление № О-0423 от 02.09.2021г [ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 13:24:43 ]


Обява за график на заседанията на комисията по чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

Обява за график от ЗСПЗЗ [ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 10:12:54 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Преслав" № 179

Обявление № О-0393 от 13.08.2021г [ Дата на публикуване: 13 август 2021 г., 17:26:13 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Илинден" №31

Обявление № О-0387 от 10.08.2021г [ Дата на публикуване: 11 август 2021 г., 10:13:02 ]


Обявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ, необходимо за признаване правото на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка върху недвижим имот, находящ се на ул. "Будак Стоян Войвода" №23

Обявление № О-0385 от 09.08.2021г [ Дата на публикуване: 09 август 2021 г., 11:50:49 ]


Обявление от ОСЗ "Тунджа-Ямбол" - предварителни регистри на имотите по чл.72 ал.2 и 3 от ППЗСПЗЗ

Обявление № 00-09-363 от 04.08.2021г [ Дата на публикуване: 09 август 2021 г., 11:44:19 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Росица" №31

Обявление № О-0367 от 02.08.2021г. [ Дата на публикуване: 02 август 2021 г., 15:29:38 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Тунджа" № 3

Обявление № О-0366 от 30.07.2021г. [ Дата на публикуване: 30 юли 2021 г., 16:34:59 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Тракия" № 44

Обявление № О-0365 от 30.07.2021г. [ Дата на публикуване: 30 юли 2021 г., 16:33:42 ]


Обявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ, необходимо за признаване правото на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка върху недвижим имот

Обявление № О-0357 от 29.07.2021г [ Дата на публикуване: 29 юли 2021 г., 10:37:50 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Капитан Петко войвода" № 15А

Обявление № О-0353 от 26.07.2021г. [ Дата на публикуване: 27 юли 2021 г., 17:43:52 ]


Обявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ, необходимо за признаване правото на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка върху недвижим имот

Обявление № О-0346 от 19.07.2021г. [ Дата на публикуване: 19 юли 2021 г., 16:18:19 ]


06.07.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0305/06.07.2021 г. [ Размер на файла: 634.91kB ]

06.07.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0304/06.07.2021 г. [ Размер на файла: 689.54kB ]

05.07.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0303/05.07.2021 г. [ Размер на файла: 474.22kB ]

24.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0280/24.06.2021 г. [ Размер на файла: 1.05MB ]

18.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0272/18.06.2021 г. [ Размер на файла: 702.22kB ]

01.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0244/01.06.2021 г. [ Размер на файла: 902.92kB ]

26.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0236/26.05.2021 г. [ Размер на файла: 1.94MB ]

26.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0235/26.05.2021 г. [ Размер на файла: 1.99MB ]

12.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0219/12.02.2021 г. [ Размер на файла: 454.21kB ]

11.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0215/11.05.2021 г. [ Размер на файла: 430.80kB ]

05.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0211/05.05.2021 г. [ Размер на файла: 179.83kB ]

05.05.2021 г. - Уведомително писмо № 09267 [ Размер на файла: 282.66kB ]

05.05.2021 г. - Уведомително писмо № 09265 [ Размер на файла: 261.35kB ]

29.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0202/27.04.2021 г. [ Размер на файла: 187.65kB ]

27.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0193/27.04.2021 г. [ Размер на файла: 191.97kB ]

22.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0182/22.04.2021 г. [ Размер на файла: 622.39kB ]

20.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0179/20.04.2021 г. [ Размер на файла: 551.78kB ]

07.04.2021 г.  - Обявление с рег. № О - 0153/07.04.2021 г. [ Размер на файла: 575.94kB ]

05.04.2021 г.  - Обявление с рег. № О - 0150/05.04.2021 г. [ Размер на файла: 571.30kB ]

30.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0140/30.03.2021 г. [ Размер на файла: 711.69kB ]

29.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0137/29.03.2021 г. [ Размер на файла: 522.61kB ]

23.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0122/23.03.2021 г. [ Размер на файла: 391.14kB ]

05.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0099/05.03.2021 г. [ Размер на файла: 362.68kB ]

01.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0094/01.03.2021 г. [ Размер на файла: 416.79kB ]

24.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0082/24.02.2021 г. [ Размер на файла: 550.18kB ]

12.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0060/12.02.2021 г. [ Размер на файла: 34.04kB ]

02.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0045/02.02.2021 г.

15.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0023/15.01.2021 г. 

14.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0022/14.01.2021 г. [ Размер на файла: 377.76kB ]

14.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0022/14.01.2021 г. [ Размер на файла: 377.76kB ]

11.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0011/11.01.2021 г. [ Размер на файла: 682.94kB ]


АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲