Общинска администрация Ямбол Република България

Обявления


Процедура за извършвене на обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на ид. ч. от имот и сграда, построена в поземлен имот с адрес: гр.Ямбол, ул."Цар Асен" №12 - 14

Обявление № О-0235 от 21.05.2024г [ Дата на публикуване: 21 май 2024 г., 09:41:19 ]


Процедура за извършвене на обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, построени в общински поземлен имот с адрес: гр.Ямбол, ул."Преслав" №117

Обявление № О-0231 от 20.05.2024г [ Дата на публикуване: 20 май 2024 г., 10:38:09 ]


Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в землището на гр. Ямбол [ Дата на публикуване: 09 май 2024 г., 10:27:31 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на 1/12 ид.ч. от 250/646 ид.части от поземлен имот с адрес: гр.Ямбол, ул."Стефан Караджа" №109-111, както и 1/12 ид.ч. от 250/646 ид.части от построена в имота сграда

Обявление № О-0220 от 07.05.2024г [ Дата на публикуване: 07 май 2024 г., 17:04:23 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в гр.Ямбол, ул."Царевец" №6.

Обявление № О-0216 от 02.05.2024г [ Дата на публикуване: 02 май 2024 г., 10:44:10 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на поземлен имот, находящ се в гр.Ямбол, ул."Захари Величков" №12

Обявление № О-0214 от 30.04.2024г [ Дата на публикуване: 30 април 2024 г., 15:41:43 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в гр.Ямбол, ул."Балкан" №37

Обявление № О-0204 от 29.04.2024г [ Дата на публикуване: 29 април 2024 г., 15:13:23 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се в гр.Ямбол, м. "Под язовира"

Обявление № О-0205 от 29.04.2024г [ Дата на публикуване: 29 април 2024 г., 15:11:41 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на Самастоятелен обект в сграда, находящ се в гр.Ямбол, ул."Стидовска" №3, ет.1

Обявление № О-0203 от 29.04.2024г [ Дата на публикуване: 29 април 2024 г., 11:21:34 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на Самастоятелен обект в сграда, находящ се в гр.Ямбол, ул."Стидовска" №5, ет.1

Обявление № О-0202 от 29.04.2024г [ Дата на публикуване: 29 април 2024 г., 10:20:00 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на самостоятелен обект сграда с адрес гр.Ямбол, ул."Абланово"№ 7,ет.1, построена в общински поземлен имот

Обявление № О-0197 от 22.04.2024г [ Дата на публикуване: 23 април 2024 г., 08:39:39 ]


Заповед за изземване на общинско жилище

Обявление № О-0181 от 12.04.2024г [ Дата на публикуване: 12 април 2024 г., 16:30:14 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на следните имоти: сграда с идентификатор 87374.522.165.3 и сграда с проектен идентификатор 87374.522.165.4 с адрес гр.Ямбол, ул."Въча"№ 48, построени в общински поземлен имот

Обявление № О-0179 от 11.04.2024г [ Дата на публикуване: 12 април 2024 г., 09:35:47 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради с адрес гр.Ямбол, ул."Въча"№ 46, построени в общински поземлен имот

Обявление № О-0178 от 11.04.2024г [ Дата на публикуване: 11 април 2024 г., 16:01:07 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в ПИ с административен адрес гр.Ямбол, ул."Индже Войвода" №54А

Обявление № О-0171 от 09.04.2024г [ Дата на публикуване: 09 април 2024 г., 15:36:58 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на 200/415 ид.ч. от поземлен имот, ведно с построени в него сгради, находящ се в гр.Ямбол, ул."Черно Море"№22

Обявление № О-0164 от 09.04.2024г [ Дата на публикуване: 09 април 2024 г., 09:35:11 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на 250/811 ид.ч. от поземлен имот, ведно с построени в него сгради, находящ се в гр.Ямбол, ул."Коста Войвода" № 17-19

Обявление № О-0154 от 29.03.2024г [ Дата на публикуване: 29 март 2024 г., 16:51:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на 272/408 ид.ч. от поземлен имот, ведно с построени в него сгради, находящ се в гр.Ямбол, ул."Атанас Кратунов" №89А

Обявление № О-0128 от 14.03.2024г [ Дата на публикуване: 14 март 2024 г., 16:26:49 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда в ПИ, находящ се в гр.Ямбол, ул."Яне Сандански" №53

Обявление № О-0127 от 14.03.2024г [ Дата на публикуване: 14 март 2024 г., 11:37:26 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на поземлени имоти, находящи се в гр.Ямбол, местност " АЕЦИТЕ" и местност "ЧАТАЛ МОГИЛА"

Обявление № О-0114 от 05.03.2024г [ Дата на публикуване: 05 март 2024 г., 13:47:08 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се в гр.Ямбол, ул."Стефан Караджа" №56

Обявление № О-0089 от 20.02.2024г [ Дата на публикуване: 20 февруари 2024 г., 16:31:40 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение

Обявление № О-0067 от 09.02.2024г [ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 11:10:21 ]


Заповед № РД/02-00090 от 29.01.2024г. относно организиране базар за продажба на мартеници

Обявление № О-0039 от 29.01.2024 г [ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 12:32:18 ]


Заповед № РД/02-00089 от 29.01.2024г. относно организиране празничен базар "Кукерландия"-Ямбол 2024

Обявление № О-0038 от 29.01.2024 г [ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 12:26:46 ]

Заявление за издаване на разрешение


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се на адрес: ул. "Марин Дринов" № 9 - 13, гр. Ямбол

Обявление № О-0036 от 26.01.2024 г [ Дата на публикуване: 26 януари 2024 г., 15:47:00 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се на адрес: ул. "Русе" № 14, гр. Ямбол

Обявление № О-0023 от 17.01.2024 г [ Дата на публикуване: 19 януари 2024 г., 17:12:40 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се в гр.Ямбол, ул."Места"

Обявление № О-0012 от 11.01.2024 г [ Дата на публикуване: 11 януари 2024 г., 16:31:07 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в гр.Ямбол, местност "Стария Разсадник".

Обявление № О-0498 от 15.12.2023 г [ Дата на публикуване: 15 декември 2023 г., 16:28:17 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в гр.Ямбол, местност "ДЮЗЛЮКА".

Обявление № О-0497 от 15.12.2023 г [ Дата на публикуване: 15 декември 2023 г., 16:28:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на СОС, находящ се на адрес: гр. Ямбол, ж. к. "Христо Ботев" № 26, вх. Д, ет. 2, ап. 56

Обявление № О-0481 от 07.12.2023 г [ Дата на публикуване: 07 декември 2023 г., 16:30:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в гр.Ямбол, ул."ОРМАНА".

Обявление № О-0470 от 05.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 05 декември 2023 г., 15:33:43 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в гр.Ямбол, местност "Хуменка".

Обявление № О-0459 от 27.11.2023г. [ Дата на публикуване: 27 ноември 2023 г., 16:34:31 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в гр.Ямбол, ж.к."Диана" бл.10,вх.А,ет.1,ап.4

Обявление № О-0456 от 22.11.2023г. [ Дата на публикуване: 23 ноември 2023 г., 09:34:21 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в гр.Ямбол, ул."Мара Гидик" №12

Обявление № О-0448 от 16.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 16 ноември 2023 г., 09:55:52 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се в гр.Ямбол, ул."Балкан" №11

Обявление № О-0444 от 08.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 08 ноември 2023 г., 15:50:24 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в гр.Ямбол, ул."Арда" №5

Обявление № О-0430 от 23.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 23 октомври 2023 г., 11:00:14 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в гр.Ямбол, ул."Преслав" № 139

Обявление № О-0425 от 18.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 18 октомври 2023 г., 15:07:36 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в гр.Ямбол, ул."Граф Игнатиев" бл.74, вх.Д, ет.3, ап.99.

Обявление № О-0424 от 16.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 16 октомври 2023 г., 15:14:41 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имоти, находящи се на адрес  ул. "Ямболска комуна" № 100

Обявление № О-0412 от 06.10.2023г [ Дата на публикуване: 06 октомври 2023 г., 16:57:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул. "Стара планина"

Обявление № О-0404 от 03.10.2023г [ Дата на публикуване: 03 октомври 2023 г., 15:32:17 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се в гр.Ямбол, ул."Тополница" №3

Обявление № О-0396 от 29.09.2023г [ Дата на публикуване: 29 септември 2023 г., 10:38:05 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в гр.Ямбол, ул."Въча"

Обявление № О-0387 от 25.09.2023г [ Дата на публикуване: 25 септември 2023 г., 15:47:20 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в гр.Ямбол, м."Маслака"

Обявление № О-0382 от 20.09.2023г [ Дата на публикуване: 20 септември 2023 г., 15:16:37 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в гр.Ямбол, ул."Преслав" №235

Обявление № О-0380 от 19.09.2023г [ Дата на публикуване: 19 септември 2023 г., 17:24:14 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на недвижим имот, находящ се в гр.Ямбол, ул."Граф Игнатиев"бл.74,вх.Д,ет.3,ап.99

Обявление № О-0379 от 19.09.2023г [ Дата на публикуване: 19 септември 2023 г., 16:18:55 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на недвижим имот, находящ се в гр.Ямбол, ул."Иларион Драгостинов" №10

Обявление № О-0374 от 18.09.2023г [ Дата на публикуване: 18 септември 2023 г., 17:12:19 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в гр.Ямбол, ул. "Кап. Петко войвода" № 50А

Обявление № О-0369 от 14.09.2023г [ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 13:57:35 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се в гр.Ямбол, ул."РОЖЕН" № 15

Обявление № О-0370 от 15.09.2023г [ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 11:46:19 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се в гр.Ямбол, ул."Преслав" № 175

Обявление № О-0368 от 14.09.2023г [ Дата на публикуване: 14 септември 2023 г., 17:18:24 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в гр.Ямбол, ул." Кичево" № 47

Обявление № О-0360 от 04.09.2023г [ Дата на публикуване: 04 септември 2023 г., 12:20:33 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, с адм.адрес: ул."Преслав" № 232, построени в общински ПИ с адрес ул."Места"

Обявление № О-0353 от 31.08.2023г [ Дата на публикуване: 31 август 2023 г., 16:25:28 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се на ул."Преслав" № 232

Обявление № О-0350 от 30.08.2023г [ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 16:58:24 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на С.О.С., находящ се в ж.к."Христо Ботев" бл.26, вх.Г, ет.1, ап.44.

Обявление № О-0333 от 15.08.2023г [ Дата на публикуване: 16 август 2023 г., 11:02:08 ]


Заповед за спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се на ул. Марин Дринов" № 7"

Обявление № О-0313 от 04.08.2023 г. [ Дата на публикуване: 04 август 2023 г., 17:08:49 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се на ул."Странджа"№ 118

Обявление № О-0303 от 31.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 17:40:32 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се на ул."Абланово"№ 7

Обявление № О-0304 от 31.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 17:37:13 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се на ул. "Тетово" № 22

Обявление № О-0298 от 27.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 27 юли 2023 г., 11:10:40 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се на ул."Люляк"№ 6

Обявление № О-0297 от 26.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 26 юли 2023 г., 17:33:20 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се на ул."Кичево"№ 61

Обявление № О-0291 от 19.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 19 юли 2023 г., 14:28:56 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на поземлен имот, находящ се на
 ул."Видин"№ 24

Обявление № О-0290 от 19.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 19 юли 2023 г., 10:12:55 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се на ул. "Места" № 29

Обявление № О-0287 от 18.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 18 юли 2023 г., 16:51:52 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот и сграда, находящи се на ул. "Хан Тервел" № 22

Обявление № О-0272 от 11.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 11:07:33 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се на ул."Кара Кольо"

Обявление № О-0226 от 20.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 20 юни 2023 г., 14:18:47 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се в м. "Табите", гр. Ямбол

Обявление № О-0221 от 16.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 16 юни 2023 г., 16:43:20 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се в м. "Табите", гр. Ямбол

Обявление № О-0215 от 14.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 16:31:11 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда с предназначение гараж, находящ се на ул."Независима България"

Обявление № О-0207 от 09.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 09 юни 2023 г., 17:32:18 ]


Заповед изземване общински жилище имот

Обявление № О-0199 от 02.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 02 юни 2023 г., 16:00:59 ]


Заповед за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 87374.36.885, във връзка с изграждане на път по влязъл в сила Подробен устройствен план за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг)

Обявление № О-0169 от 18.05.2023 г [ Дата на публикуване: 18 май 2023 г., 15:36:04 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имоти находящи се в м. "Кантона" и м. "Кринчовица".

Обявление № О-0149 от 21.04.2023г. [ Дата на публикуване: 21 април 2023 г., 15:20:14 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот находящ се на 
ул."Гр.Игнатиев" бл.84 вх.Д ет.6

Обявление № О-0144 от 19.04.2023г. [ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 14:44:56 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот находящ се 
на ул."ПЕТРОВА НИВА" №8

Обявление № О-0126 от 04.04.2023г. [ Дата на публикуване: 05 април 2023 г., 10:09:21 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради находящи се на ул."Тополница"

Обявление № О-0118 от 29.03.2023г. [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г., 09:32:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда находяща се на ул."Крайречна" №21

Обявление № О-0113 от 24.03.2023г. [ Дата на публикуване: 24 март 2023 г., 09:44:54 ]


Заповед за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0104 от 16.03.2023г. [ Дата на публикуване: 16 март 2023 г., 15:33:24 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот находящи се на ул."Доктор Кръстев" №36

Обявление № О-0094 от 10.03.2023г [ Дата на публикуване: 10 март 2023 г., 11:57:27 ]


Процедура по принудително отчуждаване във връзка с изграждане на път по влязъл в сила Подробен устройствен план за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг)

Обявление № О-0087 от 08.03.2023г [ Дата на публикуване: 08 март 2023 г., 11:08:16 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост върху сгради находящи се на ул."Странджа"110-110А.

Обявление № О-0079 от 24.02.2023г. [ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 16:31:23 ]


Заповед за изземване на общински нежилищен имот, находящ се в сградата на ОУ "П.Р.Славейков"

Обявление № О-0074 от 22.02.2023г. [ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 16:58:00 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имоти находящи се в 
м.ПУМПАЛОВОТО  ДЕРЕ

Обявление № О-0071 от 22.02.2023г. [ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 11:52:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на недвижим имот, ведно с построените в него сгради, находящи се на ул. "Индже войвода" № 58

Обявление № О-0065 от 17.02.2023г. [ Дата на публикуване: 17 февруари 2023 г., 13:52:33 ]


Уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за освобождаване на общински нежилищен имот, находящ се в сградата на ОУ "П.Р.Славейков"

Обявление № О-0053 от 09.02.2023г. [ Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г., 16:02:31 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се на ул."Аврен" №37А

Обявление № О-0048 от 08.02.2023г. [ Дата на публикуване: 08 февруари 2023 г., 15:48:53 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на самостоятелен обект в сграда, находящ се в ж. к. "Хале", бл. 6, вх. Д, ет. 6, ап. 93

Обявление № О-0038 от 02.02.2023г. [ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г., 16:46:07 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на недвижим имот, ведно с построените в него сгради, находящи се на ул. "д-р Кръстев" № 43

Обявление № О-0037 от 02.02.2023г. [ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г., 16:02:46 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на ул."Китка"3

Обявление № О-0032 от 30.01.2023г [ Дата на публикуване: 30 януари 2023 г., 17:08:45 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда на ул."БУДАК СТОЯН ВОЙВОДА"7

Обявление № О-0030 от 27.01.2023г [ Дата на публикуване: 27 януари 2023 г., 16:19:06 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сграда, находяща се на ул. "Въча"

Обявление № О-0007 от 10.01.2023г [ Дата на публикуване: 10 януари 2023 г., 14:26:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се на ул. „Будак Стоян войвода“ № 42

Обявление № О-0001 от 03.01.2023г [ Дата на публикуване: 03 януари 2023 г., 14:59:51 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда на ул."СТРАНДЖА" 115

Обявление № О-0526 от 29.12.2022г [ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 14:49:34 ]


Проектосписък на гражданите, чакащи настаняване в общински жилища под наем за 2023 година

Обявление № О-0493 от 09.12.2022г [ Дата на публикуване: 09 декември 2022 г., 16:31:53 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сгради на ул."Кичево" 62

Обявление № О-0490 от 08.12.2022г [ Дата на публикуване: 08 декември 2022 г., 17:10:12 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на самостоятелен обект в сграда, находящ се на ул."Д. Благоев" № 8, вх. А, ет. 4, ап. 12

Обявление № О-0484 от 07.12.2022г [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 14:46:55 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост  м.СУХОТО ДЕРЕ

Обявление № О-0477 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 06 декември 2022 г., 16:59:17 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на самостоятелен обект в сграда и сграда, находящи се на ул."Джон Попов" № 31

Обявление № О-0468 от 02.12.2022г [ Дата на публикуване: 02 декември 2022 г., 15:53:44 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за общински жилищен имот.

Обявление № О-0462 от 30.11.2022г [ Дата на публикуване: 30 ноември 2022 г., 15:32:46 ]


Процедура за обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост на поземлен имот с идентификатор 87374.68.196, находящ се в гр.Ямбол, м."Елескьой" при граници на имота - поземлени имоти с идентификатори: 87374.68.181,  87374.68.195,  87374.68.38, 87374.68.39 и 87374.68.600

Обявление № О-0435 от 08.11.2022г [ Дата на публикуване: 08 ноември 2022 г., 13:45:15 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради с адрес: ул."Мальовица"18

Обявление № О-0430 от 03.11.2022г [ Дата на публикуване: 03 ноември 2022 г., 17:01:33 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на сгради, находящи се на ул."Капитан Петко войвода" № 44

Обявление № О-0428 от 01.11.2022г [ Дата на публикуване: 01 ноември 2022 г., 15:58:06 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сгради на ул."Въча"-ул."Преслав"-ул."Чая"

Обявление № О-0427 от 31.10.2022г [ Дата на публикуване: 31 октомври 2022 г., 16:31:04 ]


Заповед за изземване на жилищен имот общинска собственост.

Обявление № О-0423 от 27.10.2022г. [ Дата на публикуване: 27 октомври 2022 г., 13:53:08 ]

Обявление № О-0424 от 27.10.2022г. [ Дата на публикуване: 27 октомври 2022 г., 13:53:14 ]

Обявление № О-0425 от 27.10.2022г. [ Дата на публикуване: 27 октомври 2022 г., 13:53:20 ]

Обявление № О-0426 от 27.10.2022г. [ Дата на публикуване: 27 октомври 2022 г., 13:53:25 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда на ул."Балкан" 16Б

Обявление № О-0404 от 14.10.2022г [ Дата на публикуване: 14 октомври 2022 г., 13:29:52 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на поземлен имот на ул. "Огоста"

Обявление № О-0395 от 11.10.2022г [ Дата на публикуване: 12 октомври 2022 г., 09:01:58 ]


Заповед за прекратяване на общински жилищен имот.

Обявление № О-0390 от 04.10.2022г [ Дата на публикуване: 04 октомври 2022 г., 15:34:06 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за общински жилищен имот.

Обявление № О-0388 от 03.10.22г [ Дата на публикуване: 03 октомври 2022 г., 16:11:21 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда на ул."Бистрица" 11А

Обявление № О-0386 от 30.09.2022г [ Дата на публикуване: 30 септември 2022 г., 17:10:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на поземлен имот на ул. "Драва" № 34

Обявление № О-0360 от 07.09.2022г [ Дата на публикуване: 07 септември 2022 г., 17:07:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост поземлен имот м. СТАРИ ЛОЗЯ

Обявление № О-0340 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:00:51 ]


Прекратяване на наемно правоотношение за общинско жилище.

Обявление № О-0339 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:00:30 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост поземлен имот м. МИНДОВАТА КЮША

Обявление № О-0337 от 26.08.2022г. [ Дата на публикуване: 26 август 2022 г., 16:51:53 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост сграда с адрес: гр.Ямбол, ул. "Патриарх Евтимий"№17

Обявление № О-0333 от 24.08.2022г [ Дата на публикуване: 24 август 2022 г., 16:06:53 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот ул. "Кожух планина" №5А

Обяление № О-0321 от 17.08.2022г [ Дата на публикуване: 17 август 2022 г., 15:09:11 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за общински жилищен имот.

Обявление № О-0299 от 04.08.2022г. [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 15:58:37 ]

Обявление № О-0298 от 04.08.2022г. [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 15:58:25 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Огоста" №1А

Обявление № О-0300 от 04.08.2022г [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 10:40:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост самостоятелен обект в сграда на 
ул. "Стара планина"

Обявление № О-0297 от 04.08.2022г [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 09:45:02 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Бистрица" 11

Обявление № О-0294 от 02.08.2022г [ Дата на публикуване: 02 август 2022 г., 09:45:47 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Тракия" 4

Обявление № О-0293 от 02.08.2022г [ Дата на публикуване: 02 август 2022 г., 09:45:16 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Драва" № 39

Обявление № О-0280 от 19.07.2022г [ Дата на публикуване: 21 юли 2022 г., 17:31:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот в ж. к. "Георги Бенковски", бл. 4, вх. A, ет. 10, ап. 57

Обявление № О-0283 от 20.07.2022г [ Дата на публикуване: 20 юли 2022 г., 16:26:20 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот в ж. к. "Георги Бенковски", бл. 15, вх. В, ет. 4, ап. 43

Обявление № О-0266 от 12.07.2022г [ Дата на публикуване: 18 юли 2022 г., 15:22:40 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Патриарх Евтимий"

Обявление № О-0279 от 15.07.2022г [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 15:29:50 ]


Заповед за изземване на част от общински терен.

Обявление № О-0277 от 15.07.2022г [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:33:17 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "ЯМБОЛЕН"

Обявление № О-0273 от 14.07.2022г [ Дата на публикуване: 14 юли 2022 г., 12:02:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "ЯМБОЛЕН"

Обявление № О-0269 от 13.07.2022г [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:12:34 ]


Обявление за освобождаване на общински имот

Обявление № О-0270 от 13.07.2022г [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 14:22:31 ]


Заповед за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0259 от 04.07.2022г [ Дата на публикуване: 04 юли 2022 г., 16:33:10 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "Сливница" № 16

Обявление № О-0256 от 30.06.2022г [ Дата на публикуване: 30 юни 2022 г., 16:02:10 ]


Уведомително писмо, свързанo със заявление № 2801-12597 от 23.06.2022г.

Обявление № О-0247 от 23.06.2022г [ Дата на публикуване: 23 юни 2022 г., 16:30:33 ]


Заповед за изземване на общински жилищен имот.

Обявление № О-0245 от 22.06.2022г [ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г., 15:36:47 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение

Обявление № О-0243 от 20.06.2022г [ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 14:49:03 ]


Уведомление по чл.26 от АПК за освобождаване на общински жилищен имот.

Обявление № О-0242 от 20.06.2022г [ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 14:48:43 ]


Уведомление по чл.26 от АПК, че ще бъде  издадена Заповед за изземване.

Обявление № О-0241 от 20.06.2022г [ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 14:48:19 ]


Уведомления по чл.26 от АПК за неплатени наемни вноски към 14.06.2022г.

Обявление № О-0218 от 10.06.2022г

Обявление № О-0229 от 14.06.2022г

Обявление № О-0230 от 14.06.2022г

Обявление № О-0231 от 14.06.2022г

Обявление № О-0232 от 14.06.2022г


Уведомление по чл.26 от АПК

Обявление № О-0222 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 15:55:57 ]

Обявление № О-0223 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 15:56:03 ]


Заповед за прекратяване на наемното правоотношение ОС/01-00072 от 25.05.2022г. за общински жилищен имот.

Обявление № О-0192 от 31.05.2022г [ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 16:23:21 ]


Заповед за прекратяване на наемното правоотношение ОС/01-00071 от 31.05.2022г. за общински жилищен имот.

Обявление № О-0191 от 31.05.2022г [ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 16:23:50 ]


Уведомление относно неплатени наемни вноски за общински жилищен имот на адрес: Златен рог бл.13 вх.Б ет.1 ап.24

Обявление № О-0178 от 26.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 15:44:28 ]


Заповед за прекратяване на наемното правоотношение ОС/01-00070 от 25.05.2022г. за общински жилищен имот.

Заповед ОС/01-00070 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:27:56 ]


Заповед на Кмета на Община Ямбол за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0174 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:24:55 ]

Обявление № О-0175 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:25:50 ]


Заповед на Кмета на Община Ямбол за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0165 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:23:48 ]


Процедура за обстоятелствена проверка  и признаване правото на собственост  на поземлен земеделски имот м."Маслака"

Обявление № О-0160 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 09:39:05 ]


Владеене без правно основание на общински имот на ул."Крали Марко" № 130

Обявление № О-0157 от 18.05.2022г [ Дата на публикуване: 18 май 2022 г., 15:53:58 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул."ВЪЧА"55

Обявление № О-0151 от 16.05.2022г [ Дата на публикуване: 16 май 2022 г., 10:01:41 ]


Владеене без правно основание на общински имот на ул. "Страхил войвода" бл. 34-36 Обявление № О-0150 от 13.05.2022 г.

Обявление № О-0150 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 16:32:01 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул."Мара Гидик"8

Обявление № О-0147 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 10:19:50 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се на ул. "Преслав" № 171

Обявление № О-0144 от 12.05.2022г [ Дата на публикуване: 12 май 2022 г., 15:19:58 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот, находящ се в ж. к. "Хале", бл. 10, вх. А, ет. 5, ап. 14

Обявление № О-0136 от 05.05.2022г [ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 11:21:57 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост имот на ул."Браила"

Обявление № О-0133 от 29.04.2022г [ Дата на публикуване: 29 април 2022 г., 15:18:59 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост имот на ул. "Цар Самуил" № 26 - 28

Обявление № О-0102 от 08.04.2022г [ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 17:00:09 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост имот ул. "Въча"

Обявление № О-0115 от 13.04.2022г [ Дата на публикуване: 13 април 2022 г., 14:48:47 ]


Уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК на владеещия без правно основание общински жилищен имот.

Обявление № О-0109 от 11.04.2022г [ Дата на публикуване: 12 април 2022 г., 16:19:51 ]


Уведомление по чл.26 от АПК, че ще бъде издадена заповед за изземване

Обявление № О-0108 от 08.04.2022 [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:58:37 ]


Уведомление, че общински жилищен имот се ползва без правно основание

Обявление № О-0107 от 08.04.2022 [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:59:37 ]


Уведомление по чл.26 от АПК че ще бъде издадена Заповед за изземване на общински жилищен имот

Обявление № О-0105 от 08.05.2022г [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 17:00:44 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот ул. "Вежен" № 14

Обявление № О-0106 от 07.04.2022г [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:37:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул."Въча"

Обявление № О-0101 от 07.04.2022г [ Дата на публикуване: 07 април 2022 г., 16:26:28 ]


Процедура за обстоятелствена проверка и признаване правото на собственост на имот на ул. "Добри войвода" № 24

Обявление № О-0097 от 05.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 16:17:23 ]


"Адел 78" ЕООД няма право в шест месечен срок да подава заявление за категоризиране на обект на ул."Кара Кольо"  в град Ямбол.

Обявление № О-0095 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 16:43:01 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "Професор
 Нойков" № 61

Обявление № О-0090 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 10:50:40 ]


Процедура по придобиване на имот в местност "Бахчите"

Обявление № О-0084 от 29.03.2022г [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г., 15:54:42 ]


Процедура за обстоятелствена проверка на имот и признаване правото на собственост на имот на ул. "Росица" № 24

Обявление № О-0085 от 30.03.2022г [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г., 10:02:42 ]


Заповед за отказ категоризирането на обект, находящ се на ул.Кара Кольо в град Ямбол

Обявление № О-0080 от 24.03.2022г [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 15:43:49 ]


Заповед за прекратяване на категорията на кафе-аперитив на ул.Търговска №20

Обявление № О-0079 от 24.03.2022г [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 15:43:16 ]


Процедура по придобиване на имот на ул. "Силиврия" № 14

Обявление № О-0073 от 18.03.2022г [ Дата на публикуване: 18 март 2022 г., 16:02:33 ]


Процедура по придобиване на имот в ж. к. "Хале", бл. 12, вх. А, ет. 3, ап. 12

Обявление № О-0069 от 10.03.2022г [ Дата на публикуване: 18 март 2022 г., 15:59:55 ]


Заповед за отказ за регистриране на туристически обект - стаи за гости на адрес ул.Преслав №71

Обявление № О-0066 от 09.03.2022г [ Дата на публикуване: 09 март 2022 г., 13:59:58 ]


Уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за прекратяване на наемни правоотношения за общински жилищен имот.

Обявление № О-0055 от 01.03.2022г [ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 14:48:43 ]


Уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за спиране на процедура по категоризиране на заведение за хранене и развлечения

Обявление № О-0052 от 25.02.2022г [ Дата на публикуване: 25 февруари 2022 г., 15:38:28 ]


Обявление № О-0047 от 22.02.2022г. относно освобождаване на общински терен

Обявление № О-0047 от 22.02.2022г. [ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г., 08:55:04 ]


Уведомление за неплатени наеми за ползвн общински жилищен имот

Обявление № О-0034 от 07.02.2022г [ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 16:18:27 ]


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение

Обявление № О-0012 от 13.01.2022г [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:49:11 ]


АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲