Общинска администрация Ямбол Република България

Закупуване на общинско жилище от наемател, който е настанен в него по административен ред

Правно основание : НРУРОЖ при условията на чл.26 , ал.1

Необходими документи :

Заявление по образец ОСИД-7 [ Размер на файла: 203.97kB ]

Декларация за гражданско, семейно, имотно състояние [ Размер на файла: 87.04kB ]

Такса и срок на изпълнение :
30 дни след решение на ОбС-Ямбол, без такса

Технология на извършване: ЦАО

Полезни връзки


Банери ➲