Общинска администрация Ямбол Република България

Обявления - архив

15.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0023/15.01.2021 г.

15.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0471/15.12.2020 г. [ Размер на файла: 340.13kB ]

11.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0467/11.12.2020 г. [ Размер на файла: 34.36kB ]

10.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0461/10.12.2020 г. [ Размер на файла: 560.63kB ]

09.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0460/09.12.2020 г. [ Размер на файла: 191.47kB ]

09.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0459/09.12.2020 г. [ Размер на файла: 244.32kB ]

09.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0458/09.12.2020 г. [ Размер на файла: 188.00kB ]

01.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0449/01.12.2020 г. [ Размер на файла: 65.07kB ]

01.12.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0448/01.12.2020 г. [ Размер на файла: 68.83kB ]

26.11.2020 г. - Заповед на Директора на ОД Земеделие гр. Ямбол за стопонската 2020/2021 г. [ Размер на файла: 1.16MB ]

16.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0433/16.11.2020 г. [ Размер на файла: 114.47kB ]

13.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0431/13.11.2020 г. [ Размер на файла: 106.14kB ]

11.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0428/11.11.2020 г. [ Размер на файла: 35.78kB ]

10.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0426/10.11.2020 г. [ Размер на файла: 41.58kB ]

10.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0426/10.11.2020 г. [ Размер на файла: 41.58kB ]

09.11.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0423/09.11.2020 г. [ Размер на файла: 118.34kB ]

05.10.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0375/05.10.2020 г. [ Размер на файла: 188.46kB ]

05.10.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0374/05.10.2020 г. [ Размер на файла: 241.94kB ]

30.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0370/30.09.2020 г. [ Размер на файла: 750.72kB ]

29.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0369/29.09.2020 г. [ Размер на файла: 92.45kB ]

29.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0368/29.09.2020 г. [ Размер на файла: 190.81kB ]

28.09.2020 г. - Обявление относно изтегляне на дългосрочен заем за изпълнение на проекти от приоритет "Културна инфраструктура"

25.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0362/25.09.2020 г. [ Размер на файла: 1.03MB ]

25.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0360/25.09.2020 г. [ Размер на файла: 70.03kB ]

18.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0334/18.09.2020 г. [ Размер на файла: 71.03kB ]

11.09.2020 г. - Обявление за всички физически лица, юридически лица и еднолични търговци, които извършват дейност на територията на общината, относно подаване на заявление за работното време на търговските обекти [ Размер на файла: 197.60kB ]

- ЗАЯВЛЕНИЕ за работно време на стационарен търговски обект ; [ Размер на файла: 252.43kB ]

10.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0333/09.09.2020 г. [ Размер на файла: 86.75kB ]

01.09.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0323/01.09.2020 г. [ Размер на файла: 199.96kB ]

29.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0318/28.08.2020 г. [ Размер на файла: 326.75kB ]

26.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0317/26.08.2020 г. [ Размер на файла: 157.25kB ]

26.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0316/26.08.2020 г. [ Размер на файла: 119.32kB ]

25.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0314/25.08.2020 г. [ Размер на файла: 186.25kB ]

20.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0311/20.08.2020 г. [ Размер на файла: 150.13kB ]

20.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0310/20.08.2020 г. [ Размер на файла: 723.28kB ]

19.08.2020 г. - Обявление с рег.№ О-0308/19.08.2020 г. [ Размер на файла: 84.24kB ]

31.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0282/31.07.2020 г. [ Размер на файла: 78.99kB ]

31.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0280/31.07.2020 г. [ Размер на файла: 94.80kB ]

30.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0279/30.07.2020 г. [ Размер на файла: 81.61kB ]

30.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0278/30.07.2020 г. [ Размер на файла: 80.07kB ]

29.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0277/29.07.2020 г. [ Размер на файла: 79.42kB ]

29.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0274/29.07.2020 г. [ Размер на файла: 19.74kB ]

27.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0268/27.07.2020 г. [ Размер на файла: 90.59kB ]

23.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0263/23.07.2020 г. [ Размер на файла: 70.74kB ]

23.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0262/23.07.2020 г. [ Размер на файла: 85.09kB ]

22.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0261/22.07.2020 г. [ Размер на файла: 72.14kB ]

22.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0258/22.07.2020 г. [ Размер на файла: 81.38kB ]

14.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0246/14.07.2020 г. [ Размер на файла: 76.09kB ]

14.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0245/14.07.2020 г. [ Размер на файла: 118.97kB ]

14.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0244/14.07.2020 г. [ Размер на файла: 83.93kB ]

08.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0234/08.07.2020 г. [ Размер на файла: 89.60kB ]

08.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0233/08.07.2020 г. [ Размер на файла: 97.47kB ]

08.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0232/08.07.2020 г. [ Размер на файла: 94.19kB ]

06.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0229/06.07.2020 г. [ Размер на файла: 98.65kB ]

02.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0225/02.07.2020 г. [ Размер на файла: 72.63kB ]

01.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0219/01.07.2020 г. [ Размер на файла: 67.95kB ]

01.07.2020 г. - Обявление с рег. № О-0218/01.07.2020 г. [ Размер на файла: 113.72kB ]

23.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0208/23.06.2020 г. [ Размер на файла: 79.44kB ]

12.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0201/12.06.2020 г. [ Размер на файла: 2.03MB ]

12.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0198/12.06.2020 г. [ Размер на файла: 78.12kB ]

12.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0197/12.06.2020 г. [ Размер на файла: 77.06kB ]

09.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0195/09.06.2020 г. [ Размер на файла: 95.58kB ]

05.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0193/05.06.2020 г. [ Размер на файла: 76.27kB ]

03.06.2020 г. - Обявление с рег. № О-0191/03.06.2020 г. [ Размер на файла: 434.30kB ]

26.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0181/26.05.2020 г. [ Размер на файла: 79.93kB ]

15.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0175/15.05.2020 г [ Размер на файла: 365.50kB ] - Придружаващи документи [ Размер на файла: 4.97MB ] - Приложение 1 [ Размер на файла: 52.81MB ] - Приложение 2 [ Размер на файла: 50.00MB ]

14.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0174/14.05.2020 г. [ Размер на файла: 97.89kB ]

14.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0173/14.05.2020 г. [ Размер на файла: 96.02kB ]

14.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0172/14.05.2020 г. [ Размер на файла: 93.85kB ]

30.04.2020 г. - Обявление с рег. № О-0157/30.04.2020 г. [ Размер на файла: 88.13kB ]

27.04.2020 г. - Обявление с рег. № О-0148/27.04.2020 г. [ Размер на файла: 70.61kB ]

10.04.2020 г. - Обявление с рег.№ О–0138/10.04.2020 г. [ Размер на файла: 69.70kB ]

13.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0116/13.03.2020 г. [ Размер на файла: 77.05kB ]

13.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0115/13.03.2020 г. [ Размер на файла: 80.43kB ]

11.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0109/11.03.2020 г. [ Размер на файла: 92.26kB ]

06.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0101/06.03.2020 г. [ Размер на файла: 78.66kB ]

05.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0099/05.03.2020 г. [ Размер на файла: 79.19kB ]

18.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0073/18.02.2020 г. [ Размер на файла: 85.59kB ]

05.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0051/05.02.2020 г. [ Размер на файла: 79.97kB ]

03.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0046/03.02.2020 г. [ Размер на файла: 78.04kB ]

03.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0045/03.02.2020 г. [ Размер на файла: 79.17kB ]

31.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0040/31.01.2020 г. [ Размер на файла: 79.63kB ]

28.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0033/28.01.2020 г. [ Размер на файла: 80.55kB ]

24.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0026/24.01.2020 г. [ Размер на файла: 79.26kB ]

20.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0020/20.01.2020 г. [ Размер на файла: 78.79kB ]

14.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0013/14.01.2020 г. [ Размер на файла: 92.63kB ]

07.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0009/07.01.2020 г. [ Размер на файла: 77.99kB ]

07.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0008/07.01.2020 г. [ Размер на файла: 77.87kB ]

16.12.2019 г. - Обявление с рег. № О-0600/16.12.2019 г. [ Размер на файла: 79.43kB ]

09.12.2019 г. - Обявление с рег. № О-0592/09.12.2019 г. [ Размер на файла: 79.51kB ]

29.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0582/29.11.2019 г. [ Размер на файла: 79.72kB ]

25.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0562/18.11.2019 г. [ Размер на файла: 80.05kB ]

15.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0560/15.11.2019 г. [ Размер на файла: 78.19kB ]

15.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0559/15.11.2019 г. [ Размер на файла: 79.04kB ]

06.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0546/06.11.2019 г. [ Размер на файла: 69.99kB ]

06.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0544/06.11.2019 г. [ Размер на файла: 80.86kB ]

05.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0540/05.11.2019 г. [ Размер на файла: 281.13kB ]

29.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0527/29.10.2019 г. [ Размер на файла: 81.42kB ]

24.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0526/24.10.2019 г. [ Размер на файла: 79.80kB ]

24.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0524/24.10.2019 г. [ Размер на файла: 78.52kB ]

23.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0521/23.10.2019 г. [ Размер на файла: 73.53kB ]

22.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0520/22.10.2019 г. [ Размер на файла: 79.82kB ]

21.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0514/21.10.2019 г. [ Размер на файла: 77.99kB ]

18.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0511/18.10.2019 г. [ Размер на файла: 79.45kB ]

14.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0501/14.10.2019 г. [ Размер на файла: 76.94kB ]

11.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0500/11.10.2019 г. [ Размер на файла: 69.96kB ]

09.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0495/09.10.2019 г. [ Размер на файла: 84.17kB ]

09.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0494/09.10.2019 г. [ Размер на файла: 79.47kB ]

04.10.2019 г. - Уведомление с рег. № 2801-18986/04.10.2019 г. [ Размер на файла: 58.33kB ]

Полезни връзки


Банери ➲