Общинска администрация Ямбол Република България

Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци

Правно основание: НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:

Попълнена декларация по чл. 67 от ЗМДТ [ Размер на файла: 160.41kB ] за съдовете за ТБО, които ще се ползват


Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МП

Полезни връзки


Банери ➲