Общинска администрация Ямбол Република България

Издаване на разрешение за отсичане на дървета и/или кастрене на клони


Правно основание :

чл. 5, ал. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол;

Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;

чл. 46 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол

Необходими документи :

Заявление за окастряне на клони, или отсичане на дървета

Такси за отсичане или оформяне на короните  и резитба на храсти в частни имоти:

Отсичане на дървета с ползване на вишка и всички операции:

- с вишка до 11 м. – 150.00 лв. за 1 бр. дърво.

- с вишка над 11 м. – 250 лв. за 1 бр. дърво

Оформяне на корони на дървета с вишка и всички операции:

- с вишка до 11 м. – 100.00 лв. за 1 бр. дърво.

- с вишка над 11 м. – 200 лв. за 1 бр. дърво.

Резитба на храсти и изнасяне на отпадъци – 1.00 лв. кв. м

Технология на извършване:

  1. Подаване на заявление в ЦАО, административната сграда на Община Ямбол, находяща се на адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 7, гр. Ямбол;
  2. Заплащане на услугата в административната сграда на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“, находяща се в градски парк – Ямбол

Полезни връзки


Банери ➲