Общинска администрация Ямбол Република България

Първото сдружение на български художници е ДРУЖЕСТВОТО НА ХУДОЖНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Основано е на 24.06.1893 г. в София като Дружество за поддържане на изкуството в България по инициатива на д-р Иван Шишманов, Иван Мърквичка, Борис Михайлов, Георги Канела, арх. Йордан Миланов и др. Пръв негов председател е д-р Иван Шишманов, а подпредседател е Иван Мърквичка. 

През следващите години се появяват още няколко подобни организации, част от които през 1932 г. се обединяват в Съюз на дружествата на художниците в България. 

СДХБ е основан на 17.09.1932 г. в салона на прогимназия „Граф Игнатиев” в София. През 1950 г. в Управителния съвет са проф. Илия Николов Петров (председател) и Богомил Райнов Николов (секретар). До 9.09.1944 г. са проведени 14 конгреса на СДХБ от делегати на дружествата основатели. Избират се Управителни съвети, а УС избира председател. 

Съюз на Българските художници се учредява по време на учредително събрание на художниците от цялата страна, проведено на 10.11.1944 г. и е преименуван през 1959 г. в СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ – СБХ. Официално е регистриран с решение на СГС, фирмено отделение от 29.04.1991 г. по фирмено дело № 7594/1990 г. със седалище гр. София, община „Средец”, ул. ”Шипка” № 6, с ЦЕЛИ: да защитава честта и достойнството на своите членове; да гарантира творческата им свобода, права и интереси; да съдейства за развитието на българското изкуство; да поддържа контакти и обменя опит с други национални култури, творчески организации и творци и да осигурява професионална информация; да организира защита на авторските права на художниците и изкуствоведите; с устав, неразделна част от това решение.

Групата на ямболските художници учредява сдружение в региона през 1961 г., като седалището на Представителството на СБХ преди това е било в Сливен. Учредителите са Невена Трънкова, Стефан Бъчваров, Георги Наков (секретар), Димитър Бойчев, Паруш Гогов, Стою Банов, Павел Бакалов, Стоян Бойчев, Добри Керанов, Димитър Желев, Иван Колев, Коста Стоянов, като Коста Стоянов е първият член на СБХ. През 2011 г. Представителството на СБХ – Ямбол чества 60 години – група на ямболските художници с голяма юбилейна изложба в залите на ХГ „Жорж Папазов”.

Дейността на Представителството на СБХ – Ямбол е свързана с изпълнението на основните цели на Съюза на българските художници, посочени в устава на съюза.

Адрес: 8600 гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 34, Арт галерия „Кирил Кръстев”,

Web: www.sbh-yambol.com

Полезни връзки


Банери ➲