Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 91 - 100 от 254 намерени

възложена „Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол по три обособени позиции

00339-2017-0005/2017-05-12 Предметът на настоящата обществена поръчка е: Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на […]

прекратена „Изпомпване и транспортиране до пречиствателна станция на отпадни инфилтратни води, генерирани от Регионално и Рекултивирано депо – Ямбол, при аварийна заявка от оператора на депото“

9063871/2017-05-02 Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: Осигуряване на цистерни, съоръжени с оборудване за изпомпване на промишлени води от ретензионния […]

възложена Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г, по три обособени позиции“

00339-2017-0004/2017-04-20 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в […]

изпълнен Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка чрез покупка на един брой неупотребяван лек автомобил, за нуждите на Областен информационен център с адрес гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 34, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

9063332/2017-04-12 На 17.05.2017 г. са публикувани Протоколи от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. ============================================================================================================= До […]

възложена Открита процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет „Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по три обособени позиции

00339-2017-0003/2017-04-10 Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол - […]

възложена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, с предмет: „Доставка на растителност, цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“ по три обособени позиции.

9062645/2017-03-24 СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначалния срок за подаване на оферти, във връзка с информацията с ID 9062645/24.03.2017г. […]

възложена Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие

9062404/2017-03-16 Предметът на настоящата процедура е: „Доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол“, във […]

възложена Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Поддръжка и свързаните с нея ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление в община Ямбол”.

9062344/2017-03-15 Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Поддръжка и свързаните с нея ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление […]
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26 »