Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 161 - 170 от 238 намерени

възложена „Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение

9037481/2014-12-15 Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение в: - Община Ямбол и дейностите […]

изпълнен Публична покана с предмет:„Комплексно почистване на сградата на община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34”

9037480/2014-12-15 Протокол, утвърден на 14.01.2015г. от Стоян Драгнев - за кмет на обищна Ямбол съгласно Заповед РД/02-00013/13.01.2015г., относно извършеното оценяване и […]

прекратена Пулбична покана по ЗОП: „Изграждане на улично осветление на обекти в Община Ямбол, гр. Ямбол по обособени позиции

9036991/2014-12-03 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: Тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането на публичната покана, които не могат да бъдат […]

възложена „ДОСТАВКА НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКОВЕ И ЗОНИ ЗА ОТДИХ” - ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ, ЗА КОЙТО КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Е ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

9035140/2014-10-24 Обществената поръчка се провежда за доставка на иглолистна и широколистна дървесна растителност за нуждите на ОП „Паркове и зони […]

затворена „Актуализация на проект за рекултивация и закриване на съществуваща клетка на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол”,

00339-2014-0023/2014-10-22 Предметът на поръчката е изготвяне на инвестиционин проект за актуализация на проект за рекултивация и закриване на съществуваща клетка на […]

изпълнен „ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЯМБОЛ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

9034776/2014-10-16 Извършени плащания: 1. на 22.12.2014г. в размер на 2400.00лв. - организиране на инф. събития за популяризиране на скф в общините […]

изпълнен „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол

00339-2014 -0022/2014-10-16 На основание чл.22б, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.5 ал.1 т. 1 от Договор са предмет "Упражняване на авторски […]

възложена „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ „Червената шапчица

00339-2014-0021/2014-09-24 Укрепване на покривната конструкция на физкултурния салон на ЦДГ "Червената шапчица" чрез монтиране на допълнителни кутиеобразни студеноогънати стоманени профили 50/50/3 […]

затворена „Доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за които кметът е възложител”

9033235/2014-09-02 Обществената поръчка се провежда за доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за […]
« 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 24 »