Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 171 - 180 от 240 намерени

затворена „Доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за които кметът е възложител”

9033235/2014-09-02 Обществената поръчка се провежда за доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за […]

затворена „Доставка чрез покупка на оградни стълбове и оградни пана

9033155/2014-08-29 Доставка чрез покупка на 985 бр. оградни стълбове и 740 бр. оградни пана. Срок за изпълнение на доставката: До 10 […]

затворена „Предоставяне на услуги с подемно-строителна техника за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за които кметът е възложител”

9033156/2014-08-29 Обществената поръчка се провежда за предоставяне на услуги с подемно-строителна техника за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за […]

затворена „Специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015 г. в община Ямбол по обособени позиции“

9033141/2014-08-28 Осигуряване на специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015г. в […]

прекратена „Доставка чрез покупка на оградни стълбове и оградни пана"

9033051/2014-08-26 Обществената поръчка за доставка на 985 бр. оградни стълбове и 740 бр. оградни пана с наименование: „Доставка чрез покупка на […]

изпълнен „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол”

00339-2014-0015/2014-06-26 При изпълнение на строително-монтажните работи за обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол" е установено несъответствие между […]

възложена Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Ямбол и бюджетните звена към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП

9031159/2014-06-25 Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Ямбол […]

изпълнен „Упражняване на строителен надзор на обект Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол”

00339-2014-0014/2014-06-23 На 07.08.2014 г. към настоящата поръчка е прикачен файл с информация за дата, място и час на отваряне на ценовите […]
« 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24 »