Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 181 - 190 от 254 намерени

затворена „Актуализация на проект за рекултивация и закриване на съществуваща клетка на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол”,

00339-2014-0023/2014-10-22 Предметът на поръчката е изготвяне на инвестиционин проект за актуализация на проект за рекултивация и закриване на съществуваща клетка на […]

изпълнен „ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЯМБОЛ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

9034776/2014-10-16 Извършени плащания: 1. на 22.12.2014г. в размер на 2400.00лв. - организиране на инф. събития за популяризиране на скф в общините […]

изпълнен „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол

00339-2014 -0022/2014-10-16 На основание чл.22б, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.5 ал.1 т. 1 от Договор са предмет "Упражняване на авторски […]

възложена „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ „Червената шапчица

00339-2014-0021/2014-09-24 Укрепване на покривната конструкция на физкултурния салон на ЦДГ "Червената шапчица" чрез монтиране на допълнителни кутиеобразни студеноогънати стоманени профили 50/50/3 […]

затворена „Доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за които кметът е възложител”

9033235/2014-09-02 Обществената поръчка се провежда за доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за […]

затворена „Доставка чрез покупка на оградни стълбове и оградни пана

9033155/2014-08-29 Доставка чрез покупка на 985 бр. оградни стълбове и 740 бр. оградни пана. Срок за изпълнение на доставката: До 10 […]

затворена „Предоставяне на услуги с подемно-строителна техника за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за които кметът е възложител”

9033156/2014-08-29 Обществената поръчка се провежда за предоставяне на услуги с подемно-строителна техника за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за […]

затворена „Специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015 г. в община Ямбол по обособени позиции“

9033141/2014-08-28 Осигуряване на специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015г. в […]

прекратена „Доставка чрез покупка на оградни стълбове и оградни пана"

9033051/2014-08-26 Обществената поръчка за доставка на 985 бр. оградни стълбове и 740 бр. оградни пана с наименование: „Доставка чрез покупка на […]
« 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 26 »