Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 181 - 190 от 240 намерени

възложена „Доставка на перилни и почистващи препарати по предварителна заявка за нуждите на бюджетните звена на територията на Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП“

9030736/2014-06-18 Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в извършване на доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на следните […]

затворена Избор на изпълнител за изготвяне на цялата документация и процедиране по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие за регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол.

9030735/2014-06-18 На 09.07.2014 г. е публикуван Протокол от работа на длъжностни лица, определени да извършат разглеждане и оценка на постъпилите оферти. […]

възложена СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

00339-2014-0013/2014-06-18 На 27.08.2014 г. към настоящата поръчка е прикачен файл "Отваряне на ценови оферти" с информация за датата, часа и мястото […]

затворена Реконструкция на ул."Индже Войвода" гр.Ямбол /в обхват от о.т.43-703-729-52-294 до о.т.344/“ ПОДОБЕКТ: Улично осветление и Електрически инсталации

9029912/2014-05-30 В рамките на настоящата обществена поръчка, предмет на която е Реконструкция на ул."Индже Войвода" гр.Ямбол /в обхват от о.т.43-703-729-52-294 до […]

изпълнен СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ЯМБОЛ

00339-2014-0012/2014-05-27 Kъм настоящата процедура е прикачен файл "Отваряне на оферти" /26.06.2014 г./.На 17.06.2014 г. към настоящата процедура е прикачен файл "Разяснение […]

затворена „Получаване правото на ползване на интегрирана информационна система /ИИС/ за административно обслужване на гражданите и бизнеса в Община Ямбол”

9029197/2014-05-12 В рамките на настоящата обществена поръчка, предмет на която е получаване правото на ползване на Инттегрирана информационна система /ИИС/ за […]

прекратена Предоставяне на на далекосъобщителни услуги, чрез фиксирана телефонна мрежа

9029059/2014-05-09 "Предоставяне на на далекосъобщителни услуги, чрез фиксирана телефонна мрежа за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол, ОП „Комунални и […]

изпълнен „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ - В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”.

9029058/2014-05-09 Протокол от заседанията на длъжностните лица е поместен в раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================= Документацията по настоящата процедура беше […]

възложена „Извършване на неуниверсални /куриерски/ пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП“

9028995/2014-05-08 Протокол от 23.05.2014 г. от работа на длъжностни лица, определени да извършат разглеждане и оценка на постъпилите оферти. Извършване на […]

възложена “Изграждане на открити площадки за игра на територията на Община Ямбол”

9028788/2014-04-29 Протокол от 31.05.2014 г. от работа на длъжностни лица, определени да извършат разглеждане и оценка на постъпилите оферти Изпълнението на […]
« 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »