Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 191 - 200 от 254 намерени

изпълнен „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол”

00339-2014-0015/2014-06-26 При изпълнение на строително-монтажните работи за обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол" е установено несъответствие между […]

възложена Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Ямбол и бюджетните звена към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП

9031159/2014-06-25 Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Ямбол […]

изпълнен „Упражняване на строителен надзор на обект Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол”

00339-2014-0014/2014-06-23 На 07.08.2014 г. към настоящата поръчка е прикачен файл с информация за дата, място и час на отваряне на ценовите […]

възложена „Доставка на перилни и почистващи препарати по предварителна заявка за нуждите на бюджетните звена на територията на Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП“

9030736/2014-06-18 Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в извършване на доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на следните […]

затворена Избор на изпълнител за изготвяне на цялата документация и процедиране по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие за регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол.

9030735/2014-06-18 На 09.07.2014 г. е публикуван Протокол от работа на длъжностни лица, определени да извършат разглеждане и оценка на постъпилите оферти. […]

възложена СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

00339-2014-0013/2014-06-18 На 27.08.2014 г. към настоящата поръчка е прикачен файл "Отваряне на ценови оферти" с информация за датата, часа и мястото […]

затворена Реконструкция на ул."Индже Войвода" гр.Ямбол /в обхват от о.т.43-703-729-52-294 до о.т.344/“ ПОДОБЕКТ: Улично осветление и Електрически инсталации

9029912/2014-05-30 В рамките на настоящата обществена поръчка, предмет на която е Реконструкция на ул."Индже Войвода" гр.Ямбол /в обхват от о.т.43-703-729-52-294 до […]

изпълнен СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ЯМБОЛ

00339-2014-0012/2014-05-27 Kъм настоящата процедура е прикачен файл "Отваряне на оферти" /26.06.2014 г./.На 17.06.2014 г. към настоящата процедура е прикачен файл "Разяснение […]

затворена „Получаване правото на ползване на интегрирана информационна система /ИИС/ за административно обслужване на гражданите и бизнеса в Община Ямбол”

9029197/2014-05-12 В рамките на настоящата обществена поръчка, предмет на която е получаване правото на ползване на Инттегрирана информационна система /ИИС/ за […]
« 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 26 »