Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 221 - 230 от 240 намерени

затворена „Предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на “Синя зона” в гр. Ямбол, за нуждите на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”- гр.

9023062/2013-11-29 Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” чрез внедряване на Информационна /автоматизирана/ система […]

прекратена „Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

9023063/2013-11-29 Предмет на настоящата процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки е разработване на Стратегически […]

затворена „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП по обособени позиции“.

9023082/2013-11-29 На 06.02.2014 г. е публикуван протокол от работата на длъжностни лица, определени да извършат получаването, разглеждането и оценка на постъпилите […]

прекратена Намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Ямбол

9022166/2013-11-12 Извършване на дейности по залавяне, кастриране, обезпаразитяване, лечение, ваксиниране, маркиране и евтаназиране /при необходимост/ на безстопанствени животни, събиране и извозване […]

затворена „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”

00339-2013-0037/2013-10-29 На основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на участниците в открита […]

възложена „Доставка на еднократни пластмасови опаковки, предназначени за раздаване на храна, за нуждите на Детска кухня – гр. Ямбол”

9021117/2013-10-16 Доставка на еднократни пластмасови опаковки, предназначени за раздаване на храна, за нуждите на Детска кухня – гр. Ямбол На 30.10.2013 […]

възложена Осигуряване на информация и публичност и осигуряване на материали за обучаемите по проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол

00339-2013-0035/2013-09-18 В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши следното: организиране на две пресконференции; две публикации в печатни издания; […]

изпълнен „Осигуряване на информация и публичност по проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол”

00339-2013-0034/2013-09-17 На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на […]
« 1 ... 19 20 21 22 23 24 »