Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 231 - 240 от 255 намерени

възложена „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”.

9023353/2013-12-04 Към настоящата процедура е прикачен файл "Протокол от публична покана за ремонт на улично осветление". Целта на поръчката е извършването […]

изпълнен Публична покана с предмет “Изготвяне на рекламно информационни материали по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ”

9023169 /2013-12-02 Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за свободно сваляне до крайния срок за получаване на достъп до нея, а […]

затворена „Предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на “Синя зона” в гр. Ямбол, за нуждите на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”- гр.

9023062/2013-11-29 Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” чрез внедряване на Информационна /автоматизирана/ система […]

прекратена „Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

9023063/2013-11-29 Предмет на настоящата процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки е разработване на Стратегически […]

затворена „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП по обособени позиции“.

9023082/2013-11-29 На 06.02.2014 г. е публикуван протокол от работата на длъжностни лица, определени да извършат получаването, разглеждането и оценка на постъпилите […]

прекратена Намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Ямбол

9022166/2013-11-12 Извършване на дейности по залавяне, кастриране, обезпаразитяване, лечение, ваксиниране, маркиране и евтаназиране /при необходимост/ на безстопанствени животни, събиране и извозване […]
« 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 »