Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 241 - 248 от 248 намерени

затворена „Специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014г. в община Ямбол по обособени позиции“

9019700/2013-09-05 Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в осигуряване на специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и […]

затворена Изграждане на улично осветление на паркинги в ж. к. Граф Игнатиев

9019098/2013-09-04 Протокол към публична покана с предмет "Изграждане на улично осветление на паркинги в ж. к. Граф Игнатиев"

затворена „Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол”

9019512/2013-09-02 Протокол от приключила публична покана с предмет „Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол” е прикачен към настоящата процедура […]

изпълнен “Избор на изпълнител за извършване на одит по Проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

00339-2013-0024/2013-08-12 На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на […]

възложена „Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на об

00339-2013-0018/2013-06-25 Всички документи и информации, свързани с протоколи от работата на комисията, решения на Възложителя, сключените и изпълнени договори въз основа […]
« 1 ... 21 22 23 24 25 »