Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 241 - 250 от 254 намерени

възложена „Доставка на еднократни пластмасови опаковки, предназначени за раздаване на храна, за нуждите на Детска кухня – гр. Ямбол”

9021117/2013-10-16 Доставка на еднократни пластмасови опаковки, предназначени за раздаване на храна, за нуждите на Детска кухня – гр. Ямбол На 30.10.2013 […]

възложена Осигуряване на информация и публичност и осигуряване на материали за обучаемите по проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол

00339-2013-0035/2013-09-18 В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши следното: организиране на две пресконференции; две публикации в печатни издания; […]

изпълнен „Осигуряване на информация и публичност по проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол”

00339-2013-0034/2013-09-17 На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на […]

изпълнен „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013”

00339-2013-0032/2013-09-11 На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на […]

затворена "Доставка и монтаж на обзавеждане на една яслена група в Детска ясла №4 «Калинка», гр. Ямбол"

9019740/2013-09-09 Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в цялостно обзавеждане една яслена група в Детска ясла №4 «Калинка», ул. «Българка» […]

затворена „Специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014г. в община Ямбол по обособени позиции“

9019700/2013-09-05 Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в осигуряване на специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и […]

затворена Изграждане на улично осветление на паркинги в ж. к. Граф Игнатиев

9019098/2013-09-04 Протокол към публична покана с предмет "Изграждане на улично осветление на паркинги в ж. к. Граф Игнатиев"

затворена „Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол”

9019512/2013-09-02 Протокол от приключила публична покана с предмет „Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол” е прикачен към настоящата процедура […]
« 1 ... 21 22 23 24 25 26 »