Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 21 - 30 от 254 намерени

затворена "Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея"

9091282/2019-08-12 "Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея" ================================================================================================================= На […]

възложена „Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“

9091249/2019-08-09 Поръчката включва в обхвата си следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически за обект „Изграждане на котелно […]

затворена „Текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“, представляващ сграда за търговия с идентификатор: 87374.541.40.1, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 37“

9090747/2019-07-26 Целта на обществената поръчка е изпълнението на текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“ в гр.Ямбол чрез полагане на […]

затворена „ИЗКЪРПВАНЕ (ЗАПЪЛВАНЕ) НА ДУПКИ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ”

9090660/2019-07-24 „ИЗКЪРПВАНЕ (ЗАПЪЛВАНЕ) НА ДУПКИ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ” ================================================================================================================= На основание чл. 36а, ал. 3 от […]

затворена „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки за деца от 3 до 12 години на територията на гр. Ямбол, община Ямбол”

9090417/2019-07-17 „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки […]

възложена Договаряне без предварително обявление с предмет: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен рог”, гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”.

00339-2019-0010/2019-07-15 Договаряне без предварително обявление с предмет: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен […]

затворена „Доставка чрез закупуване на един брой нов автомобил за нуждите на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“

9089985/2019-07-05 Доставка на нов, неизползван автомобил, с технически данни отговарящи на изискванията, посочени в техническата спецификация (или да надхвърлят минималните изисквания) […]

затворена Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на професионални кухненски уреди и електроуреди за нуждите на детски градини, детски ясли и детска кухня и социални услуги на територията на Община Ямбол по четири обособени позиции

9089924/2019-07-04 С настоящата обществена поръчка се цели избор на изпълнител, който да извърши след възлагане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация […]
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 »