Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 31 - 40 от 254 намерени

затворена „Доставка на иглолистна и широколистна растителност, цветя и тревна смеска, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Паркове и зони за отдих” с адрес гр. Ямбол.

9087624/2019-04-18 „Доставка на иглолистна и широколистна растителност, цветя и тревна смеска, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол […]

затворена „Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2”

9087625/2019-04-18 „Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител […]

затворена Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републикански транспортни схеми, по четиринадесет обособени позиции”

00339-2019-0007/2019-03-21 Предметът на обществената поръчка включва извършването на транспортни услуги – обществен превоз на пътници по четиринадесет обособени позиции, както следва: […]

възложена „Проектиране, изграждане и благоустрояване на обекти на територията на Община Ямбол и упражняване на авторски надзор, по четири обособени позиции”

00339-2019-0004/2019-02-26 Главна цел при изпълнението на настоящата обществена поръчка е повишаване на качеството на живот и създаване на условия и възможности […]

затворена Открита процедура с предмет ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ

00339-2019-0003/2019-02-21 ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ Предвижда се изпълнение на следните услуги:1. Създаване […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 »