Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 41 - 50 от 254 намерени

възложена „Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол и

9085201/2019-01-28 СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID […]

затворена Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината, ОИЦ, Безистен и Военно окръжие

00339-2019-0001/2019-01-18 !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: Уважаеми дами и господа, с Решение № РД/02-00066/25.01.2019 г. на Възложителя за одобряване на […]

затворена „Изработване и доставка на работно облекло и обувки по обособени позиции“

9084589 /2019-01-02 „Изработване и доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Сектор Превенция и опазване […]

възложена Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) чрез система на зареждане при безналично плащане за автомобилите на Община Ямбол и на съответните второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ямбол

00339-2018-0006 /2018-11-09 Процедура на публично състезание по ЗОП с предмет „Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) […]

възложена Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. в община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции

9080973/2018-09-19 Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. в община […]

затворена Процедура на пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

865582/2018-08-31 „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ”, по четиринадесет обособени позиции: Обособена позиция […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26 »