Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 51 - 60 от 254 намерени

изпълнен Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка чрез покупко - продажба на пътно-маркировъчна машина за нуждите на ОП „Комунални и обредни дейности”

9079303/2018-08-06 Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка чрез покупко - продажба на пътно-маркировъчна […]

възложена Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Ямбол, дейностите към нея и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”

9075943/2018-05-11 СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID […]

отворена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея

9075710/2018-05-04 Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и […]

прекратена Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея“

9075251/2018-04-24 Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за […]
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 »