Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014г. в община Ямбол по обособени позиции“

„Специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014г. в община Ямбол по обособени позиции“

затворена 9019700/2013-09-05 Публикувал: Даниела Желева
Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в осигуряване на специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014г. в община Ямбол, във връзка с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета, чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба № 2 от 31 март 2006 г.. Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Чарган - ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол и обратно »; Обособена позиция № 2 «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Калчево – с. Победа - ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 3 «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Безмер - ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 4 «Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Козарево – с. Стара река - СОУ „Климент Охридски“, гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция №5 „Превоз на деца и ученици, учащи в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол от с. Стара река до ОУ „Любен Каравелов” и обратно с таксиметров автомобил.” На 13.09.2013 г. е публикуван утвърден протокол от работата на длъжностните лица, определени да извършат разглеждането и оценката на офертите

Файлове към обществената поръчка

 

Dokumentaciq i obrazci.zip

ZIP файл; 263 KB

Връзки към сайта на АОП