Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: "Доставка и монтаж на обзавеждане на една яслена група в Детска ясла №4 «Калинка», гр. Ямбол"

"Доставка и монтаж на обзавеждане на една яслена група в Детска ясла №4 «Калинка», гр. Ямбол"

затворена 9019740/2013-09-09 Публикувал: Даниела Желева
Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в цялостно обзавеждане една яслена група в Детска ясла №4 «Калинка», ул. «Българка» № 20, гр. Ямбол, с цел ефективното и функциониране, съобразено с характеристиките на всяко помещение. Основните групи обзавеждане включват: обзавеждане на приемното помещение, кът за хранене, занималня, кътове за игра, спално помещение, офис на персонала, кухненски офис. На 24.09.2013 г. е публикуван утвърден протокол от работата на длъжностни лица, определени да извършат разглеждането и оценката на офертите.

Файлове към обществената поръчка

 

Protokol DQ Kalinka (3).pdf

PDF файл; 299 KB

Връзки към сайта на АОП